جهان ورزش (بسكتبال) چهارشنبه از ساعت 09:05 به مدت 55دقیقه

رادیو ورزش

ورزش ايران(بسكتبال)

جهان ورزش (بسكتبال)

آخرین خبرهای ورزشی این رشته به همراه تحلیل و بررسی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 09:05

مدت برنامه:55دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22021387-8 (021)

سامانه پیامک : 1000092 و 30000306

عوامل برنامه

دسترسی سریع
ورزش ایران(بسكتبال)