صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

يک شنبه از ساعت 09:05 به مدت 55دقيقه

زمان پخش:یک شنبه

ساعت پخش برنامه:09:05

مدت برنامه:55دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک: 30000306
ایمیل برنامه:

تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید.

همکاران ما