صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه از ساعت 09:05 به مدت 55دقیقه

زمان پخش: شنبه

ساعت پخش برنامه: 09:05

مدت برنامه: 55دقیقه

تکرار برنامه: یکشنبه 2بامداد

سامانه پیامک: 1000092 و 30000306

تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید.

همکاران ما