باشگاه بانوان شنبه تا پنجشنبه از ساعت 11:30 الی 12 به مدت 30 دقیقه

رادیو ورزش

باشگاه بانوان

باشگاه بانوان

برنامه باشگاه بانوان روزهای شنبه تا پنجشنبه راس ساعت 11:30 دقیقه ظهر به مدت 30 دقیقه از رادیو ورزش پخش می‌شود.

برنامه باشگاه بانوان به بررسی مهمترین رویدادهای ورزش بانوان، معرفی قهرمانان زن مسلمان با حفظ حجاب اسلامی و توسعه ورزش همگانی و قهرمانی با پخش اخبار و آیتمهای مختلف می‌پردازد.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 11:30 الی 12

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
باشگاه بانوان