از ساعت به مدت

حضور گزارشگر پیشکسوت مسابقات NAB بسکتبال در برنامه پنجره‌ای رو به شب

میهمان برنامه پنجره پنجره‌ای رو به شب رادیو ورزش سید وحید ابوالحسنی مربی و گزارشگر پیشکسوت مسابقات NAB بسکتبال بود.

1400/09/02
|
12:17
دسترسی سریع
1 مناسبت