از ساعت به مدت

معرفی سرپرست جدید گروه مسابقات و ورزش قهرمانی رادیو ورزش

زین العابدین مختاریان سرپرست جدید گروه مسابقات و ورزش قهرمانی رادیو ورزش در جلسه شورای مدیران این شبكه معرفی شد.

1402/03/29
|
14:15
دسترسی سریع
1 مناسبت