از ساعت به مدت

فرصت آفرینی کرونا برای رادیو ورزش و فدراسیون ورزشهای دانش آموزی

ایام تعطیلات مدارس در دوران کرونا موجب شد تا رادیو ورزش و فدراسیون ورزشهای دانش اموزی الگویی از یک همکاری موفق در جلب مخاطب جدید و توسعه ورزش و تحرک بدنی دانش آموزان ارائه نمایند.

1399/12/05
15:43

به گزارش روابط عمومی رادیو ورزش؛ در دیدار دکتر بابویی، رییس فدراسیون ورزشهای دانش آموزی با دکتر آذرمکان، سرپرست شبکه رادیویی رادیو ورزش از همکاری های رادیو ورزش با این فدراسیون در ایام کرونا تقدیر و سپاسگزاری شد .
در این نشست رییس فدراسیون ورزشهای دانش آموزی با موفق خواندن همکاری های رادیو ورزش با این فدراسیون، هم افزایی های دوران کرونا و برگزاری مسابقات ورزشی دانش آموزی به صورت مجازی را الگویی کم نظیر و قابل توسعه خواند که می تواند یک نمونه موفق برای همکاری های بین نهادی باشد .
سرپرست رادیو ورزش نیز با بر شمردن رویکرد بنیادین رادیو ورزش مبنی بر توجه به ورزش پایه و همگانی به خصوص ورزش بانوان، خانواده، کودکان و نوجوانان، فدراسیون ورزش دانش آموزی را دارای قابلیتهای قابل توجه در جلب مخاطب به ویژه دانش آموزان و نسل نو دانست که با بهره گیری از دانش برنامه سازان با تجربه رادیو ورزش، این قابلیت می تواند تبدیل به یک فرصت برای توسعه این رسانه عمومی و تخصصی شود .
وی برنامه زنگ تربیت بدنی رادیو ورزش را به عنوان یک برنامه موفق در ایام کرونا یاد کرد که توانست با مخاطبان هدف خود ارتباط مناسبی برقرار نماید و اظهار امیدواری این همکاری ها درسال آینده با مساعدت وزرات آموزش و پرورش ادامه یابد.
گفتنی است برنامه زنگ تربیت بدنی رادیو ورزش از مهر سال جاری به عنوان مکمل زنگ ورزش مدارس از سوی وزارت آموزش و پرورش معرفی شد و تاکنون توانسته است با ارائه آموزش های ورزش در منزل و مسابقات ورزشی جذاب و مهیج به صورت مجازی با استقبال دانش آموزان علاقمند مواجه شود.

دسترسی سریع
1 مناسبت