از ساعت به مدت

رادیو ورزش

1 مناسبت

پخش زنده سخنرانی رهبر انقلاب عید سعید قربان

ساعت 11.30 صبح جمعه 10مرداد99 -عید سعید قربان

1399/05/10
11:47

محوریابی بیانات رهبر انقلاب در روز عید قربان دهم مرداد 1399

بخش اول
1. عرض تبریک عید قربان به همه مسلمان و پیروان ادیان ابراهیمی و اشاره به خاطره انگیز بودن آن برای مردم
2. اشاره به خصوصیت های ماه ذی‌حجه با تأکید بر ویژگی های دهه اول این ماه با تکیه بر داستان حضرت موسی(ع) و رنج ها و عبادات این پیامبر الهی
3. تبیین اذیت و آزار بنی اسرائیل برای حضرت موسی و مواجهه ایشان با مشکلات و صبر در برابر رنج ها
4. تأکید بر عظمت و بزرگی روز عرفه و عید قربان و آزمایش الهی برای حضرت ابراهیم در این عید
5. برجسته سازی ویژگی های دهه دوم ماه ذی‌حجه با تمرکز بر ماجرای غدیر و مقوله ولایت
6. مرور معظم له بر خصیصه های دهه سوم ماه ذی حجه با اشاره به ماجرای روز مباهله و مقوله توحید در این رخداد

بخش دوم
1. اشاره به بی نظیر بودن خدمات داوطلبانه و مردمی در ایران برای مقابله با ویروس کرونا در مقایسه با خدمات جهانی با تکیه بر روحیه ایثارگری مردم
2. ضرورت تداوم کمک های مومنانه و مساعدت ها با توجه به اوج گیری مجدد کرونا
3. لزوم اهتمام مردم برای کمک مومنانه به آسیب دیدگان از ویروس کرونا و اشاره به نقش مهم مردم در کنار دولت
4. تأکید بر اهمیت کمک مومنانه با استناد به آموزه های قرآنی درباره سبقت گرفتن در خیرات و اشاره به مصداق انقلابی گری بودن این اقدام
5. مرور خدمات شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس در جریان واقعه سیل خوزستان و نقش این بزرگواران در همبستگی برای رفع مشکلات مردم
6. ضرورت همبستگی و وحدت مردم برای مقابله با دشمنان و رفع مشکلات فعلی
7. اشاره به فعالیت های علمی برای مقابله با ویروس کرون…

بخش سوم
1. تبیین اهداف دشمن از تحریم ها
2. هدف کوتاه مدت دشمن از تحریم ها خستگی مردم در قبال مشکلات و ایستادگی مردم در مقابل نظام و حکومت
3. هدف میان مدت دشمن از تحریم ها مقابله با پیشرفت های کشور با تکیه بر تلاش برای توقف دستاوردهای علمی ایران
4. هدف بلند مدت دشمن از تحریم ها فروپاشی اقتصاد ایران و نابودی حکومت اسلامی
5. هدف جانبی دشمن از تحریم ها با تأکید بر قطع کردن روابط ایران با کشورهای منطقه و همسایگان
6. تبیین مشکلات کشور با اشاره به نقش تحریم ها در کنار مدیریت داخلی و پیامدهای بحران کرونا
7. عدم دستیابی دشمن به اهداف مطلوب با تکیه بر ناتوانی ابزار تحریم ها برای هجمه به جمهوری اسلامی

دسترسی سریع
1 مناسبت