از ساعت به مدت

رادیو ورزش

1 مناسبت

تلخ و شیرین های رادیو ورزش از زبان مدیر شبکه

ویژه برنامه "شکوه یک تولد" به مناسبت آغاز بیست و دومین سالروز تأسیس رادیو ورزش با مدیر این شبکه گفتگویی انجام داد.

1399/04/08
10:32

به گزارش رادیو ورزش؛‌ سید غلامرضا میرحسینی، مدیر شبکه رادیویی ورزش به مناسبت آغاز بیست و دومین سالروز تأسیس این شبکه در ویژه برنامه "شکوه یک تولد" حاضر شد و ضمن تبریک این روز به مخاطبان، معاونت صدا و همکاران، درباره برنامه ها و اهداف رادیو ورزش گفتگویی داشت.
شما مخاطب محترم می توانید از طریق فایل صوتی پیوست شنونده صحبت های مدیر شبکه رادیویی ورزش باشید.
ویژه برنامه "شکوه یک تولد" به مناسبت آغاز بیست و دومین سالگرد شبکه رادیویی ورزش یکشنبه (8 تیر) ساعت 7:10 تا 10 از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان شد.

دسترسی سریع
1 مناسبت