فصل ششم هر روز از ساعت 11:30 به مدت 15دقیقه

رادیو ورزش

فصل ششم

تاثیر نمایندگان مجلس در تقنین مناسب ورزشی

برنامه «فصل ششم» سه شنبه 24 دی با حضور نادر شکری، رئیس انجمن علمی حقوق ورزشی ایران و حمیدرضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی به موضوع نقش نمایندگان مجلس در تقنین قوانین مناسب ورزشی پرداخت.

1398/10/24
16:01

به گزارش رادیو ورزش؛ حمیدرضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در خصوص اصل 77 قانون اساسی توضیح داد: در این اصل تاکید شده که تمام عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی که دولت می خواهد با کشورای خارجی ببندد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و هیچ مقاوله نامه، قرارداد و موافقت نامه بین المللی با دیگر کشورها بدون تصویب مجلس رسمیت و اعتبار ندارد.
اولا زمانی که دولت بخواهد قراردادی را با کشورهای دیگر امضا کند باید به طرف مقابل اعلام کند که این توافق در صورتی عملیاتی و اجرایی خواهد شد که به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و طوری نباشد که تعهد بدهند و طرف مقابل هم آن را تلقی کند و تصور کند که قرارداد رسمی است و اگر مجلس آن را رد کند طرف مقابل به رد مجلس توجهی نکند. مثل توافق نامه ای که بعد از برجام بسته شد و مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده که روی برخی از این توافقات در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مراجع گوناگون بررسی ها انجام می شود ولی هنوز به تصویب نرسیده در حالی که نماینده دولت امضا و تعهد داده و این این روش با اصل 77ام مغایرت دارد. بنابراین هیچ عهدنامه ای بدون موافقت مجلس نباید بسته شود.
نادر شکری، رئیس انجمن علمی حقوق ورزشی ایران در خصوص نقش نمایندگان در تقنین قوانین مناسب در ورزش توضیح داد: در حال حاضر قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی بر امورات مربوط به ورزش حکم فرماست. این قانون که با وجود قانون تاسیس وزارت ورزش به نظر می رسد که نص شده اما به جهت اینکه در حال حاضر هیچ قانون دیگری جایگزین این قانون نشده همچنان این قانون منسوخ در حال اجراست.
البته دولت لایحه ای را تحت عنوان شرح وظایف وزارت ورزش به مجلس ارائه داده که اخیرا در صحن علنی به تصویب رسیده ولی هنوز به مرحله اجرا نرسیده و هنوز سیر مراحل تقنینی خودش را جهت ابلاغ طی نکرده است. بنابراین یکی از مواردی که مجلس می تواند درباره آن کار انجام دهد. علاوه بر لایحه شرح وظایف وزارت ورزش بنظر می رسد که در حوزه تقنین در ورزش کشورمان نیاز به قانون جامع ورزش داریم. اینکه لایحه شرح وظایف وزارت ورزش را دولت لایحه داده و مجلس هم در صدد تصویب و ابلاغ آن است. مشکل ورزش ما را حل نمی کند. نمایندگان مجلس باید به این بپردازند که تمام امورات مربوط به ورزش می بایست به جامعه ارائه شوند. جامعه ای که نقش باشگاه ها، فدراسیون ها و کمیته ملی المپیک و حتی بخش خصوصی و NGO ها را در ورزش مشخص کند. قانونی که نمایندگان مجلس می توانند ارائه بدهند می تواند تاثیر بسزایی در ورزش داشته باشد.
برنامه فصل ششم کاری از گروه «ورزش و جامعه» رادیو ورزش با رویکرد توجه به اهمیت نقش مجلس شورای اسلامی در ارتقای ورزش کشور با اجرای امیرهوشنگ کاظمی ساعت 11:30 هر روز به مدت 15 دقیقه پخش می شود.

دسترسی سریع
فصل ششم