دانشكده اخلاق در ورزش جمعه از ساعت 12:30 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دانشكده اخلاق در ورزش

ایثار در ورزش

برنامه "دانشكده اخلاق در ورزش" جمعه 10 خرداد، با حضور مهندس علیرضا فتحی پور، كارشناس برنامه، به بحث ایثار در ورزش اختصاص داشت.

1398/03/11
10:45

به گزارش رادیو ورزش؛ مهندس علیرضا فتحی پور، كارشناس برنامه، در ارتباط با موضوع ایثار گفت: مفهوم ایثار یكی از فضایل اخلاقی است؛ اما گاهی نگاه ها در مفهوم ایثار تغییر می كند؛ به طور مثال یك نفر در میدان ورزشی كه رتبه اول را بدست می آورد، خود را كنار بكشد كه فرد دوم در جای او قرار بگیرد، به نظر من ایثار نیست و عرصه رقابت، رقابت است؛ اما باید سالم باشد. گاهی هم با اتفاقاتی برخورد می كنیم كه مصلحت بزرگتری را مدنظر دارد و شاید یكی از بهترین داستان ها، داستان پوریای ولی باشد.
وی، تصریح كرد: ما هر چقدر در عرصه ورزش و تحصیل تلاش می كنیم، می خواهیم فضایل اخلاقی داشته باشیم. اگر قرار باشد فضایل اخلاقی را از دست بدهیم، پس چرا آنقدر تلاش می كنیم. همان اندازه كه مدال طلا آوردن كار هر كسی نیست، این اتفاق هم كار هر كسی نیست.
پهلوانان زیادی در كشتی داشتیم كه حریفان زیادی را شكست دادند؛ اما چه اتفاقی برای آنها افتاد؛ آیا نامی از آنها وجود دارد و از آنها به عنوان شخصیت های برجسته ورزشی یاد می كنند؛ اما پوریای ولی نامش ماندگار است. مرحوم تختی هم شخصیت بزرگی است كه در مسابقه ای وقتی دید حریفش آسیب دیده است، طور دیگری كشتی گرفت و از نقطه ضعف حریف استفاده نكرد.
مهندس فتحی پور، ادامه داد: از این اتفاقات ممكن است در زندگی ورزشكاران رخ بدهد و قرار نیست كه كسی هم از آن آگاه باشد؛ زیرا ما این كارها را برای دیگران انجام نمی دهیم؛ بلكه ارتباطی است بین خود شخص و خدایی كه می پرستد. خداوند هیچوقت عمل هیچكس را ضایع نمی كند. بحث شهامت در احقاق حق، ایثار، بزرگ منشی، دست به خیر بودن، مسئولیت پذیری و دغدغه مند بودن، همه این فضایل اخلاقی در عرصه های ورزشی خود را نشان می دهد و در كنار هم قرار دارند.
برنامه دانشكده اخلاق در ورزش، روزهای جمعه، ساعت 32:00 به مدت 30 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشكده اخلاق در ورزش