دانشکده اخلاق در ورزش جمعه از ساعت 12:30 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دانشكده اخلاق در ورزش

ایثار در ورزش

برنامه "دانشکده اخلاق در ورزش" جمعه 10 خرداد، با حضور مهندس علیرضا فتحی پور، کارشناس برنامه، به بحث ایثار در ورزش اختصاص داشت.

1398/03/11
10:45

به گزارش رادیو ورزش؛ مهندس علیرضا فتحی پور، کارشناس برنامه، در ارتباط با موضوع ایثار گفت: مفهوم ایثار یکی از فضایل اخلاقی است؛ اما گاهی نگاه ها در مفهوم ایثار تغییر می کند؛ به طور مثال یک نفر در میدان ورزشی که رتبه اول را بدست می آورد، خود را کنار بکشد که فرد دوم در جای او قرار بگیرد، به نظر من ایثار نیست و عرصه رقابت، رقابت است؛ اما باید سالم باشد. گاهی هم با اتفاقاتی برخورد می کنیم که مصلحت بزرگتری را مدنظر دارد و شاید یکی از بهترین داستان ها، داستان پوریای ولی باشد.
وی، تصریح کرد: ما هر چقدر در عرصه ورزش و تحصیل تلاش می کنیم، می خواهیم فضایل اخلاقی داشته باشیم. اگر قرار باشد فضایل اخلاقی را از دست بدهیم، پس چرا آنقدر تلاش می کنیم. همان اندازه که مدال طلا آوردن کار هر کسی نیست، این اتفاق هم کار هر کسی نیست.
پهلوانان زیادی در کشتی داشتیم که حریفان زیادی را شکست دادند؛ اما چه اتفاقی برای آنها افتاد؛ آیا نامی از آنها وجود دارد و از آنها به عنوان شخصیت های برجسته ورزشی یاد می کنند؛ اما پوریای ولی نامش ماندگار است. مرحوم تختی هم شخصیت بزرگی است که در مسابقه ای وقتی دید حریفش آسیب دیده است، طور دیگری کشتی گرفت و از نقطه ضعف حریف استفاده نکرد.
مهندس فتحی پور، ادامه داد: از این اتفاقات ممکن است در زندگی ورزشکاران رخ بدهد و قرار نیست که کسی هم از آن آگاه باشد؛ زیرا ما این کارها را برای دیگران انجام نمی دهیم؛ بلکه ارتباطی است بین خود شخص و خدایی که می پرستد. خداوند هیچوقت عمل هیچکس را ضایع نمی کند. بحث شهامت در احقاق حق، ایثار، بزرگ منشی، دست به خیر بودن، مسئولیت پذیری و دغدغه مند بودن، همه این فضایل اخلاقی در عرصه های ورزشی خود را نشان می دهد و در کنار هم قرار دارند.
برنامه دانشکده اخلاق در ورزش، روزهای جمعه، ساعت 32:00 به مدت 30 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشکده اخلاق در ورزش