دانشکده اخلاق در ورزش جمعه از ساعت 12:30 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دانشكده اخلاق در ورزش

شجاعت و ارتباط آن با فضای ورزشی


برنامه "دانشکده اخلاق ورزشی" جمعه 27 اردیبهشت، با حضور مهندس علیرضا فتحی پور، کارشناس برنامه، به مقوله شجاعت پرداخت.

1398/02/28
12:33


به گزارش رادیو ورزش؛ مهندس علیرضا فتحی پور، کارشناس برنامه، در ارتباط با موضوع برنامه گفت: خصلت شجاعت در طول تاریخ ستوده شده است. شجاعت در نگاه جامعه شناسی و روانشناسی جزء فضائل اخلاقی انسان ها ذکر می شود. این خصلت در چند جای خود را خیلی را نشان می دهد؛ از جمله: گفتن کلمه حق نزد سلطان ستمگار؛ گوشزد کردن نکته ای و شروع کردن حرکتی که دیگران جرأت آن را ندارند.
در حوزه ورزشی، شجاعت را در چند جا می توان تعریف کرد. جسارت و شجاعت حضور در یک عرصه ورزشی یا مسابقه نمونه ای از آن است. شجاعت را در ورزشکاران بیشتر می بینیم و به طور کلی ورزشکاران انسان های جسوری هستند. عمدتاً ورزشکاران زبان گویای بخش خاموش جامعه می شوند که نمی توانند صحبت و احقاق حقی کنند. در برخی از کشورها، بعضی از ورزشکاران در جایگاه های سیاسی قرار می گیرند و کاندیدای ریاست جمهوری می شود. این روحیه از ورزشکاران ستودنی است و چیز عجیبی نیست؛ بلکه ما چنین انتظاری داریم.
وی، عنوان کرد: ما انتظار داریم که در عرصه های اجتماعی ورزشکاران حضور پیدا کنند؛ البته عرصه های تخصصی کارشناسان خاص خود را می خواهد.
مهندس فتحی پور، ادامه داد: اگر ورزشکار تخصصی نداشته باشد و در یک بخش تخصصی حضور پیدا کند و اظهارنظر کند، کار اشتباهی است. قانونگذار باید این موارد را رعایت کند؛ البته خود ما هم باید این مسئله را در نظر بگیریم. جایی که سرمایه و هویت اجتماعی ما کار می کند و می توانیم به نفع مردم حرفی بزنیم و یا از آن چیزی که مورد نیاز مردم است، مراقبت کنیم، جای ورود ما است؛ اما جایی که تخصص نداریم، حتی اگر این جایگاه را به ما اهدا کنند، نباید بپذیریم.
برنامه دانشکده اخلاق ورزشی، جمعه ها ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشکده اخلاق در ورزش