دانشكده اخلاق در ورزش جمعه از ساعت 12:30 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دانشكده اخلاق در ورزش

شجاعت و ارتباط آن با فضای ورزشی


برنامه "دانشكده اخلاق ورزشی" جمعه 27 اردیبهشت، با حضور مهندس علیرضا فتحی پور، كارشناس برنامه، به مقوله شجاعت پرداخت.

1398/02/28
12:33


به گزارش رادیو ورزش؛ مهندس علیرضا فتحی پور، كارشناس برنامه، در ارتباط با موضوع برنامه گفت: خصلت شجاعت در طول تاریخ ستوده شده است. شجاعت در نگاه جامعه شناسی و روانشناسی جزء فضائل اخلاقی انسان ها ذكر می شود. این خصلت در چند جای خود را خیلی را نشان می دهد؛ از جمله: گفتن كلمه حق نزد سلطان ستمگار؛ گوشزد كردن نكته ای و شروع كردن حركتی كه دیگران جرأت آن را ندارند.
در حوزه ورزشی، شجاعت را در چند جا می توان تعریف كرد. جسارت و شجاعت حضور در یك عرصه ورزشی یا مسابقه نمونه ای از آن است. شجاعت را در ورزشكاران بیشتر می بینیم و به طور كلی ورزشكاران انسان های جسوری هستند. عمدتاً ورزشكاران زبان گویای بخش خاموش جامعه می شوند كه نمی توانند صحبت و احقاق حقی كنند. در برخی از كشورها، بعضی از ورزشكاران در جایگاه های سیاسی قرار می گیرند و كاندیدای ریاست جمهوری می شود. این روحیه از ورزشكاران ستودنی است و چیز عجیبی نیست؛ بلكه ما چنین انتظاری داریم.
وی، عنوان كرد: ما انتظار داریم كه در عرصه های اجتماعی ورزشكاران حضور پیدا كنند؛ البته عرصه های تخصصی كارشناسان خاص خود را می خواهد.
مهندس فتحی پور، ادامه داد: اگر ورزشكار تخصصی نداشته باشد و در یك بخش تخصصی حضور پیدا كند و اظهارنظر كند، كار اشتباهی است. قانونگذار باید این موارد را رعایت كند؛ البته خود ما هم باید این مسئله را در نظر بگیریم. جایی كه سرمایه و هویت اجتماعی ما كار می كند و می توانیم به نفع مردم حرفی بزنیم و یا از آن چیزی كه مورد نیاز مردم است، مراقبت كنیم، جای ورود ما است؛ اما جایی كه تخصص نداریم، حتی اگر این جایگاه را به ما اهدا كنند، نباید بپذیریم.
برنامه دانشكده اخلاق ورزشی، جمعه ها ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشكده اخلاق در ورزش