دانشکده بازاریابی ورزشی شنبه از ساعت 13:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دانشكده بازاريابي ورزشي

مفهوم محصول در فرآیند بازاریابی ورزشی

برنامه "دانشکده بازاریابی" پنج شنبه 30 خرداد، با حضور دکتر سارا کشکر، دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی و متخصص بازاریابی و تبلیغات ورزشی، به تشریح مفهوم محصول اختصاص داشت.

1398/03/31
18:52

به گزارش رادیو ورزش؛ دکتر سارا کشکر، دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی و متخصص بازاریابی و تبلیغات ورزشی، در تعریف مفهوم محصول در فرآیند بازاریابی گفت: محصول به زبان ساده، یعنی آنچه تولید می شود تا نیازی را برطرف کند و افراد اگر محصولی را خریداری می کنند، مطمئناً برای رفع نیاز است. در فضای ورزش، محصولات را به چند بخش تقسیم می کنیم.
دکتر کشکر، افزود: یک اشتباه مصطلحی که در صحبت های متخصصان بازاریابی وجود دارد، این است که وقتی می خواهند از محصول صحبت کنند، محصول و خدمات می گویند؛ در حالیکه خدمت خود نوعی محصول است. محصول در ورزش به 4 دسته تقسیم می شود؛ از جمله: کالا، خدمات، انسان ها و ایده ها. شاید در صنایع دیگر این تقسیم بندی را اینطور نداشته باشیم؛ خصوصاً درمورد انسان این مسئله دیده می شود.
اولین نوع محصول که در اکثر صنایع شناخته شده، کالا است. کالا آن چیزی است که می توانیم لمس، منتقل و انبار کنیم؛ اما درباره خدمات این فضا را نداریم. خدمات نوع دوم محصول است که قابل لمس، منتقل و انبار کردن نیست. در ورزش خدمات عمدتاً به شکل رویدادهای ورزشی و خدمات درمانی نمود پیدا می کند.
نوع سوم ایده است. ایده ها در واقع آن چیزی هستند که وجود دارند؛ اما با حواس پنجگانه ما قابلیت احساس ندارند؛ به طور مثال وقتی می گوییم یک تیمی هوادار تیم دیگری است، یک حس هیجانی نسبت به آن تیم همراه با هواداران است؛ این حس هیجان در واقع همان ایده ها و فضای ذهنی است که در کنار ورزش وجود دارد و به نوعی یک محصول است.
در حوزه ورزش انسان خود به نوعی محصول محسوب می شود؛ به طور مثال گفته می شود تیمی، بازیکنی را به باشگاهی فروخت. انسان وقتی در قالب یک بازیکن در باشگاهی قرار می گیرد، قابل خرید و فروش است.
برنامه دانشکده بازاریابی، روزهای پنج شنبه هر هفته ساعت 11:30 به مدت 30 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشکده بازاریابی ورزشی