دانشكده بازاریابی ورزشی شنبه از ساعت 13:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دانشكده بازاريابي ورزشي

مفهوم محصول در فرآیند بازاریابی ورزشی

برنامه "دانشكده بازاریابی" پنج شنبه 30 خرداد، با حضور دكتر سارا كشكر، دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی و متخصص بازاریابی و تبلیغات ورزشی، به تشریح مفهوم محصول اختصاص داشت.

1398/03/31
18:52

به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر سارا كشكر، دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی و متخصص بازاریابی و تبلیغات ورزشی، در تعریف مفهوم محصول در فرآیند بازاریابی گفت: محصول به زبان ساده، یعنی آنچه تولید می شود تا نیازی را برطرف كند و افراد اگر محصولی را خریداری می كنند، مطمئناً برای رفع نیاز است. در فضای ورزش، محصولات را به چند بخش تقسیم می كنیم.
دكتر كشكر، افزود: یك اشتباه مصطلحی كه در صحبت های متخصصان بازاریابی وجود دارد، این است كه وقتی می خواهند از محصول صحبت كنند، محصول و خدمات می گویند؛ در حالیكه خدمت خود نوعی محصول است. محصول در ورزش به 4 دسته تقسیم می شود؛ از جمله: كالا، خدمات، انسان ها و ایده ها. شاید در صنایع دیگر این تقسیم بندی را اینطور نداشته باشیم؛ خصوصاً درمورد انسان این مسئله دیده می شود.
اولین نوع محصول كه در اكثر صنایع شناخته شده، كالا است. كالا آن چیزی است كه می توانیم لمس، منتقل و انبار كنیم؛ اما درباره خدمات این فضا را نداریم. خدمات نوع دوم محصول است كه قابل لمس، منتقل و انبار كردن نیست. در ورزش خدمات عمدتاً به شكل رویدادهای ورزشی و خدمات درمانی نمود پیدا می كند.
نوع سوم ایده است. ایده ها در واقع آن چیزی هستند كه وجود دارند؛ اما با حواس پنجگانه ما قابلیت احساس ندارند؛ به طور مثال وقتی می گوییم یك تیمی هوادار تیم دیگری است، یك حس هیجانی نسبت به آن تیم همراه با هواداران است؛ این حس هیجان در واقع همان ایده ها و فضای ذهنی است كه در كنار ورزش وجود دارد و به نوعی یك محصول است.
در حوزه ورزش انسان خود به نوعی محصول محسوب می شود؛ به طور مثال گفته می شود تیمی، بازیكنی را به باشگاهی فروخت. انسان وقتی در قالب یك بازیكن در باشگاهی قرار می گیرد، قابل خرید و فروش است.
برنامه دانشكده بازاریابی، روزهای پنج شنبه هر هفته ساعت 11:30 به مدت 30 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشكده بازاریابی ورزشی