دانشکده استعدادیابی سه شنبه از ساعت 13:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دانشكده استعداديابي

شیوه های استعدادیابی ورزشی در ایران

برنامه "دانشکده استعدادیابی" سه شنبه 9 مهر، با حضور دکتر نرگس تقی زاده، نایب رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی به موضوع استعدادیابی ورزشی در آموزش و پرورش اختصاص داشت.

1398/07/09
16:00


به گزارش رادیو ورزش؛ دکتر نرگس تقی زاده، نایب رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی، در خصوص برنامه های نهادهای ورزشی کشور برای استعدادیابی گفت: یکی از برنامه هایی که در معاونت تربیت بدنی وجود دارد، نظام داوطلبی است؛ یعنی از دانش آموزان به صورت داوطلبانه برای برگزاری، داوری و اجرای مسابقات استفاده می شود. متأسفانه استعدادیابی به صورت سیستماتیک و یکپارچه انجام نمی شود؛ علتش هم این است که تمام نهادهای ورزشی ما باید آموزش و پرورش و ورزش آموزشگاهی را به رسمیت بشناسند. به اعتقاد من اصلی ترین نهاد مجری استعدادیابی در ورزش، آموزش و پرورش است. لازم است یک سیستم یکپارچه ای در کشور داشته باشیم که آن را به رسیمت بشناسند و فدراسیون های ملی و وزارت ورزش برای استعدادیابی به سمت آموزش و پرورش بیایند.
دکتر تقی زاده، افزود: با اینکه یکی از برنامه های معاونت تربیت بدنی، استعدادیابی، شناسایی استعدادها و هدایت آنهاست، متأسفانه هم در وزارت ورزش و هم در فدراسیون های ورزشی ملی، هر فدراسیون به صورت موازی به استعدادیابی می پردازد. اگر این نهادها به کمک آموزش پرورش بیایند، به نظرم در توسعه استعدادیابی می توانیم پیشرفت بیشتری را شاهد باشیم.
وی، در ارتباط با روش استعدادیابی آموزش و پرورش اظهار کرد: روش استعدادیابی آموزش و پرورش روش مشاهده ای است. ما باید به زیرساخت و بستری که داریم، توجه کنیم. اینکه چه امکاناتی در آموزش و پرورش وجود دارد که بتوانیم از روش های علمی جدیدتری استفاده کنیم؛ کما اینکه روش مشاهده ای روش سنتی و قدیمی نیست. اکنون در تمام کشورهای دنیا، در بیشتر رشته های ورزشی از روش مشاهده ای استفاده می شود.
برنامه "دانشکده استعدادیابی، با اجرای کاظمی، روزهای سه شنبه، ساعت 13:05 به مدت 25 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشکده استعدادیابی