دانشکده اقتصاد ورزشی سه شنبه از ساعت 13:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دانشكده اقتصاد ورزشي

روش های تأمین مالی بخش ورزش کشور

برنامه "دانشکده اقتصاد ورزشی" دوشنبه 13 آبان، با حضور دکتر مهدی صادقی شاهدانی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، به موضوع روشهای تأمین مالی بخش ورزش کشور اختصاص داشت.

1398/08/13
15:49

به گزارش رادیو ورزش؛ دکتر مهدی صادقی شاهدانی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، در خصوص تأمین مالی سرمایه گذاریهای بخش ورزش اظهار داشت: اگر قرار باشد که ورزش پویایی متفاوت از گذشته را تجربه کند، لازم است که تولیدات بخش ورزش متفاوت از گذشته رقم بخورد. در صورتیکه تولید خدمات ورزشی بخواهد به یک نقطه مطلوبی برسد، یکی از تنگناهایی که ممکن است در بخش ورزش وجود داشته باشد، سرمایه گذاریهاست.
وی تصریح کرد: در گذشته معمولاً با توجه به ظرفیتی که دولت می توانست در حیطه سرمایه گذاریهای بخش ورزش ایجاد کند، عمده سرمایه گذاریهای ما از ناحیه بودجه تملک دارایی دولت تأمین می شد؛ اما به مرور که محدودیت های مالی در دولت رو به فزونی گذاشت، طبیعی است آنچه که به عنوان سرمایه گذاری برای توسعه ورزش نیاز داریم، از ناحیه بودجه دولت قابل تأمین نباشد. بنابراین باید راهکارهای جایگزین را پیشنهاد کنیم که براساس آنها اگر قرار است توسعه خدمات ورزشی را داشته باشیم، بتوانیم سرمایه گذاریهای بخش ورزش را تأمین کنیم.
دکتر صادقی شاهدانی، افزود: در رابطه با تأمین سرمایه گذاریهای بخش ورزش گاهی مجموعه مردم این توانایی را دارند و دارایی های مالی خود را در این مسیر به کار می اندازند؛ منتها تأمین مالی که از ناحیه سرمایه گذاران بخش ورزش صورت می گیرد، ممکن است آنطور که باید و شاید قابل توجه نباشد.
کارشناس برنامه خاطرنشان کرد: معمولاً ما تأمین مالی را از طریق بازار سرمایه یا سیستم بانکی داریم؛ البته شکل سومی هم می توان درنظر گرفت؛ اینکه تأمین مالی خارجی را در دستور کار بخش ورزش قرار دهیم.
برنامه دانشکده اقتصاد ورزشی، روزهای دوشنبه ساعت 13:05 به مدت 25 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشکده اقتصاد ورزشی