از ساعت به مدت

رادیو ورزش

دانشكده اقتصاد ورزشي

فاصله زیاد ورزش كشور تا تحقق شعار سال

برنامه "دانشكده اقتصاد ورزشی" دوشنبه 29 مهر، با دكتر محمد حسین انصاری، كارشناس اقتصاد و بازاریابی ورزشی، در ارتباط با اقدامات وزارت ورزش در زمینه تحقق شعار سال به گفتگو پرداخت.

1398/07/29
20:05

به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر محمد حسین انصاری، كارشناس اقتصاد و بازاریابی ورزشی، در پاسخ به این سوال كه با توجه به شعار سال، وزارت ورزش در حوزه اقتصاد ورزشی چگونه ورود كرده و تا به اكنون چه فعالیت های مهمی صورت گرفته است، اظهار داشت: ما در حوزه اقتصاد ورزش در تمام ابعاد در كشور خیلی ضعیف هستیم. ما نتوانسته ایم به آن جایگاهی كه ورزش به عنوان یك ابزار و عامل اقتصادی در كشورهای توسعه یافته رسیده، حتی در حد كمی از آن برسیم. نتوانسته ایم زیرساخت های مناسب برای این قضیه را ایجاد كنیم.
وی، ادامه داد: متأسفانه نهادهای تولیدی ورزشی ما هم نهادهای ضعیفی هستیم؛ به طور مثال در زمینه البسه و تجهیزات ورزشی به كشورهای دیگر كاملاً وابسته ایم. تصور بنده این است كه بحث ورزشمان اولویت اقتصادی ندارد؛ یعنی این دیدگاه در وزارتخانه و فدراسیون ها به عنوان یك اولویتی كه اجرایی شود، وجود ندارد.
دكتر انصاری با بیان اینكه بحث های سلامت و اجتماعی اكنون در اولویت قرار دارند، افزود: در بحث اقتصادی شاهد هستیم كه سالهاست واگذاری باشگاه ها به بخش خصوصی سالهاست به تعویق می افتد؛ هیچ برنامه مدون و سیاست گذاری مناسبی برای آن وجود ندارد و تفكر خوبی درباره راهكارها و شاهراه های درآمدی كه ورزش باید داشته باشد، صورت نگرفته است. همه مسائل ذكر شده به این برمی گردد كه تفكر استراتژیك اقتصادی ورزش در كشور ما وجود ندارد.
برنامه دانشكده اقتصاد ورزشی، با اجرای مرادی، روزهای دوشنبه ساعت 13:05 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم علاقه مندان می شود.

دسترسی سریع
دانشكده اقتصاد ورزشی