دانشکده اقتصاد ورزشی سه شنبه از ساعت 13:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دانشكده اقتصاد ورزشي

فاصله زیاد ورزش کشور تا تحقق شعار سال

برنامه "دانشکده اقتصاد ورزشی" دوشنبه 29 مهر، با دکتر محمد حسین انصاری، کارشناس اقتصاد و بازاریابی ورزشی، در ارتباط با اقدامات وزارت ورزش در زمینه تحقق شعار سال به گفتگو پرداخت.

1398/07/29
20:05

به گزارش رادیو ورزش؛ دکتر محمد حسین انصاری، کارشناس اقتصاد و بازاریابی ورزشی، در پاسخ به این سوال که با توجه به شعار سال، وزارت ورزش در حوزه اقتصاد ورزشی چگونه ورود کرده و تا به اکنون چه فعالیت های مهمی صورت گرفته است، اظهار داشت: ما در حوزه اقتصاد ورزش در تمام ابعاد در کشور خیلی ضعیف هستیم. ما نتوانسته ایم به آن جایگاهی که ورزش به عنوان یک ابزار و عامل اقتصادی در کشورهای توسعه یافته رسیده، حتی در حد کمی از آن برسیم. نتوانسته ایم زیرساخت های مناسب برای این قضیه را ایجاد کنیم.
وی، ادامه داد: متأسفانه نهادهای تولیدی ورزشی ما هم نهادهای ضعیفی هستیم؛ به طور مثال در زمینه البسه و تجهیزات ورزشی به کشورهای دیگر کاملاً وابسته ایم. تصور بنده این است که بحث ورزشمان اولویت اقتصادی ندارد؛ یعنی این دیدگاه در وزارتخانه و فدراسیون ها به عنوان یک اولویتی که اجرایی شود، وجود ندارد.
دکتر انصاری با بیان اینکه بحث های سلامت و اجتماعی اکنون در اولویت قرار دارند، افزود: در بحث اقتصادی شاهد هستیم که سالهاست واگذاری باشگاه ها به بخش خصوصی سالهاست به تعویق می افتد؛ هیچ برنامه مدون و سیاست گذاری مناسبی برای آن وجود ندارد و تفکر خوبی درباره راهکارها و شاهراه های درآمدی که ورزش باید داشته باشد، صورت نگرفته است. همه مسائل ذکر شده به این برمی گردد که تفکر استراتژیک اقتصادی ورزش در کشور ما وجود ندارد.
برنامه دانشکده اقتصاد ورزشی، با اجرای مرادی، روزهای دوشنبه ساعت 13:05 به مدت 25 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم علاقه مندان می شود.

دسترسی سریع
دانشکده اقتصاد ورزشی