دانشکده اقتصاد ورزشی سه شنبه از ساعت 13:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دانشكده اقتصاد ورزشي

اقدامات وزارت ورزش برای توسعه اقتصادی ورزش کشور

برنامه "دانشکده اقتصاد ورزشی" دوشنبه 8 مهر، در گفتگو با محمد حسین انصاری، کارشناس اقتصاد و بازاریابی ورزشی، به بررسی فعالیت های وزارت ورزش و جوانان در حوزه اقتصاد ورزشی اختصاص داشت.

1398/07/08
15:12به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی رادیو ورزش؛ محمد حسین انصاری، کارشناس اقتصاد و بازاریابی ورزشی، در خصوص فعالیت های وزارت ورزش و جوانان در حوزه اقتصاد ورزشی اظهار داشت: ما در همه ابعاد حوزه اقتصاد ورزش در کشور خیلی ضعیف هستیم. ما نتوانسته ایم به آن جایگاهی که ورزش به عنوان یک ابزار و عامل اقتصادی در کشورهای توسعه یافته رسیده است، دست پیدا کنیم. نتوانسته ایم زیرساخت های مناسبی برای این مسئله ایجاد کنیم. متأسفانه نهادهای تولیدی ورزشی ما هم نهادهای ضعیفی هستند؛ به طور مثال در زمینه تجهیزات ورزشی کاملاً به کشورهای دیگر وابسته هستیم.
وی، تصریح کرد: تفکر من این است که بحث ورزش ما، اولویت اقتصادی ندارد؛ یعنی این دیدگاه در وزارتخانه و فدراسیون ها به عنوان یک عاملی که اجرایی شود، نیست. در بحث اقتصادی شاهد هستیم که سالهاست واگذاری باشگاه ها به بخش خصوصی به تعویق می افتد و هیچ برنامه مدون و سیاست گذاری مناسبی برای آن وجود ندارد. تفکر خوبی درباره راهکارها و شاهراه های درآمدی که ورزش باید داشته باشد، صورت نگرفته و اقدامات مناسبی برای آن ترتیب داده نشده است. همه موارد ذکر شده به این مسئله برمی گردد که تفکر استراتژیک اقتصادی در زمینه ورزش در کشورمان وجود ندارد.
انصاری، ادامه داد: ما هنوز به آن مرحله نرسیده ایم که باشگاه های ورزشی را به عنوان بنگاه های اقتصادی درنظر بگیریم؛ هرچند که در تمام دنیا وزارتخانه های ورزش خودشان اقدام به این کار نمی کنند؛ مگر سیاست گذاریهای منظمی که به فدراسیون ها اعمال می شود و فدارسیون ها باید آن را برای باشگاه ها درنظر بگیرند.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه رسیدن به بحث اقتصاد ورزش از مقوله باشگاهی شروع می شود، اظهار کرد: لازم است باشگاه های ورزشی به بخش خصوصی واگذار شوند و آنها را به عنوان یک بنگاه اقتصادی درنظر بگیریم. در حال حاضر باشگاه های ورزشی برای ما بیشتر یک بنگاه فرهنگی هستند. متأسفانه در این زمینه سیاست گذاری مطلوبی از سوی وزارت ورزش وجود ندارد.
برنامه دانشکده اقتصاد ورزشی، با اجرای مرادی، روزهای دوشنبه ساعت 13:05 به مدت 25 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشکده اقتصاد ورزشی