از ساعت به مدت

رادیو ورزش

دانشكده اقتصاد ورزشي

اقدامات وزارت ورزش برای توسعه اقتصادی ورزش كشور

برنامه "دانشكده اقتصاد ورزشی" دوشنبه 8 مهر، در گفتگو با محمد حسین انصاری، كارشناس اقتصاد و بازاریابی ورزشی، به بررسی فعالیت های وزارت ورزش و جوانان در حوزه اقتصاد ورزشی اختصاص داشت.

1398/07/08
15:12به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی رادیو ورزش؛ محمد حسین انصاری، كارشناس اقتصاد و بازاریابی ورزشی، در خصوص فعالیت های وزارت ورزش و جوانان در حوزه اقتصاد ورزشی اظهار داشت: ما در همه ابعاد حوزه اقتصاد ورزش در كشور خیلی ضعیف هستیم. ما نتوانسته ایم به آن جایگاهی كه ورزش به عنوان یك ابزار و عامل اقتصادی در كشورهای توسعه یافته رسیده است، دست پیدا كنیم. نتوانسته ایم زیرساخت های مناسبی برای این مسئله ایجاد كنیم. متأسفانه نهادهای تولیدی ورزشی ما هم نهادهای ضعیفی هستند؛ به طور مثال در زمینه تجهیزات ورزشی كاملاً به كشورهای دیگر وابسته هستیم.
وی، تصریح كرد: تفكر من این است كه بحث ورزش ما، اولویت اقتصادی ندارد؛ یعنی این دیدگاه در وزارتخانه و فدراسیون ها به عنوان یك عاملی كه اجرایی شود، نیست. در بحث اقتصادی شاهد هستیم كه سالهاست واگذاری باشگاه ها به بخش خصوصی به تعویق می افتد و هیچ برنامه مدون و سیاست گذاری مناسبی برای آن وجود ندارد. تفكر خوبی درباره راهكارها و شاهراه های درآمدی كه ورزش باید داشته باشد، صورت نگرفته و اقدامات مناسبی برای آن ترتیب داده نشده است. همه موارد ذكر شده به این مسئله برمی گردد كه تفكر استراتژیك اقتصادی در زمینه ورزش در كشورمان وجود ندارد.
انصاری، ادامه داد: ما هنوز به آن مرحله نرسیده ایم كه باشگاه های ورزشی را به عنوان بنگاه های اقتصادی درنظر بگیریم؛ هرچند كه در تمام دنیا وزارتخانه های ورزش خودشان اقدام به این كار نمی كنند؛ مگر سیاست گذاریهای منظمی كه به فدراسیون ها اعمال می شود و فدارسیون ها باید آن را برای باشگاه ها درنظر بگیرند.
این كارشناس اقتصادی با تأكید بر اینكه رسیدن به بحث اقتصاد ورزش از مقوله باشگاهی شروع می شود، اظهار كرد: لازم است باشگاه های ورزشی به بخش خصوصی واگذار شوند و آنها را به عنوان یك بنگاه اقتصادی درنظر بگیریم. در حال حاضر باشگاه های ورزشی برای ما بیشتر یك بنگاه فرهنگی هستند. متأسفانه در این زمینه سیاست گذاری مطلوبی از سوی وزارت ورزش وجود ندارد.
برنامه دانشكده اقتصاد ورزشی، با اجرای مرادی، روزهای دوشنبه ساعت 13:05 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشكده اقتصاد ورزشی