از ساعت به مدت

رادیو ورزش

دانشكده اقتصاد ورزشي

سرمایه، مهمترین مؤلفه توسعه خدمات ورزشی

برنامه "دانشكده اقتصاد ورزشی" دوشنبه 11 شهریور، در گفتگو با دكتر مهدی صادقی شاهدانی، رئیس دانشكده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، به بررسی مهمترین مؤلفه های توسعه خدمات ورزشی پرداخت.

1398/06/11
21:14

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی رادیو ورزش؛ دكتر مهدی صادقی شاهدانی، رئیس دانشكده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، در ارتباط با تأمین مالی سرمایه گذاریهای بخش ورزشی عنوان كرد: وقتی بخواهیم خدمات ورزشی توسعه پیدا كند، باید چند مؤلفه را مورد توجه قرار دهیم تا خدمات ایجاد شود و مردم بتوانند از آن خدمات ورزشی بهره لازم را ببرند. اولین و مهمترین مسئله، سرمایه گذاری است.
وی، تصریح كرد: خدمات ورزشی سرمایه بر هستند و نیاز داریم كه سرمایه گذاریهای لازم در رابطه با تولید این خدمات انجام شود. بخش عمده ای از سرمایه گذاریها می تواند توسط مردم تأمین شود. بخش خصوصی دارایی های مالی را در اختیار دارد كه می تواند در حیطه های مختلف مورد استفاده قرار دهد. اگر این بخش انگیزه های اقتصادی لازم را داشته باشد، مردم علاقه مند هستند كه سرمایه خود را در آن سرمایه گذاری كنند.
دكتر صادقی شاهدانی، به لزوم حمایت نهادهای مختلف به بخش تولید تأكید كرد و گفت: همه سرمایه مورد نیاز بخش تولید خدمات ورزشی را نمی توان توسط مردم تأمین كرد و نیاز است كه نهادهای دیگری در این بخش كمك كنند. در رابطه با تأمین مالی سرمایه گذاریها 2 نهاد بسیار مهم داریم:1- بازار پول كه شبكه بانكی از آن نمایندگی می كند 2- بازار سرمایه كه نهادهای مختلف بازار سرمایه نمودی از فعالیت های آن هستند.
رئیس دانشكده اقتصاد دانشگاه امام صادق، در ارتباط با تأمین سرمایه بخش تولید توسط شبكه های بانكی و بازار سرمایه اظهار كرد:با توجه به شرایطی كه امروز شبكه بانكی دارد، شاید خیلی نتوان امید داشت كه شبكه بانكی بتواند بخش قابل توجهی از تأمین مالی ورزش را عهده دار شود؛ زیرا شبكه بانكی ما در این سالها با چالشهای متعددی مواجه بوده و كمبود منابع بانكی موجب شده آنطور كه باید و شاید نتواند منابع بانكی را در اختیار كارآفرینان قرار دهد.
بازار سرمایه امروز شرایط مطلوبی دارد و پتانسیل های بسیار خوبی در آن نهفته است. ما باید بتوانیم هم از توان ابزاری بازار سرمایه استفاده كنیم و هم اینكه نهادهای جدیدی را ایجاد كنیم تا از طریق آنها سرمایه گذاریهای بخش ورزش توسعه پیدا كند.
برنامه دانشكده اقتصاد ورزشی، روزهای دوشنبه ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم علاقه مندان می شود.

دسترسی سریع
دانشكده اقتصاد ورزشی