از ساعت به مدت

رادیو ورزش

دانشكده اقتصاد ورزشي

نقش ورزش كشور در تحقق شعار سال

برنامه "دانشكده اقتصاد ورزشی" دوشنبه 4 شهریور، در گفتگو با دكتر مهدی صادقی شاهدانی، رئیس دانشكده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، به موضوع شعار سال و سهم اقتصاد ورزش از آن اختصاص داشت.

1398/06/04
19:23

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی رادیو ورزش؛ دكتر مهدی صادقی شاهدانی، رئیس دانشكده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، در خصوص موضوع برنامه اظهار داشت: بخش ورزش، یكی از زیربخش های گروه خدمات است كه می تواند در مجموعه تولید ملی بسیار تأثیرگذار باشد. این نوع تولیدات كه تولیدات خدماتی نام برده می شود، علاوه بر اینكه شرایطی را برای گذراندن اوقات فراغت مردم فراهم می كند، آثار مثبت برونزایی دارد. این آثار مثبت برونزایی به این صورت است كه هر وقت خدمات ورزشی توسعه پیدا می كند، آثار سلامتی آن در جامعه ظاهر می شود. بنابراین می توان گفت زیربخشی از خدمات است كه علاوه بر گذراندن اوقات فراغت می تواند تأثیر بسزایی روی سلامت جامعه داشته باشد.
وی، به لزوم توسعه خدمات ورزشی تأكید كرد و گفت: اگر ما بخواهیم وضعیت بیماریهای دیابتی، قلبی، تنفسی و سایر بیماریهایی كه با ورزش كردن مرتبط است، بهبود پیدا كند، طبیعی است كه باید خدمات مربوط به این بخش را توسعه بدهیم تا مردم به راحتی بتوانند از این نوع خدمات استفاده كنند.
ارائه این خدمات مجموعه تولید ملی هم بهبود خواهد بخشید و در راستای حركت به سمت تولید مشاهده می كنیم كه توان تولید ملی كشور رو به پیشرفت می رود. وقتی كه تولید ملی افزایش پیدا كرد، می بینیم كه شرایط اشتغالی و رفاهی جامعه بهبود پیدا می كند.
دكتر صادقی شاهدانی، همچنین افزود: اگر انتظار داشته باشیم كه مثل گذشته توسعه خدمات ورزشی، صرفاً در مدار حركت دولت باشد، با توجه به محدودیتهای مالی دولت طبیعی است كه با چالش های فراوانی مواجه شود.
برنامه دانشكده اقتصاد ورزشی، روزهای دوشنبه ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم علاقه مندان می شود.

دسترسی سریع
دانشكده اقتصاد ورزشی