دانشکده اقتصاد ورزشی سه شنبه از ساعت 13:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دانشكده اقتصاد ورزشي

نقش ورزش کشور در تحقق شعار سال

برنامه "دانشکده اقتصاد ورزشی" دوشنبه 4 شهریور، در گفتگو با دکتر مهدی صادقی شاهدانی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، به موضوع شعار سال و سهم اقتصاد ورزش از آن اختصاص داشت.

1398/06/04
19:23

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی رادیو ورزش؛ دکتر مهدی صادقی شاهدانی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، در خصوص موضوع برنامه اظهار داشت: بخش ورزش، یکی از زیربخش های گروه خدمات است که می تواند در مجموعه تولید ملی بسیار تأثیرگذار باشد. این نوع تولیدات که تولیدات خدماتی نام برده می شود، علاوه بر اینکه شرایطی را برای گذراندن اوقات فراغت مردم فراهم می کند، آثار مثبت برونزایی دارد. این آثار مثبت برونزایی به این صورت است که هر وقت خدمات ورزشی توسعه پیدا می کند، آثار سلامتی آن در جامعه ظاهر می شود. بنابراین می توان گفت زیربخشی از خدمات است که علاوه بر گذراندن اوقات فراغت می تواند تأثیر بسزایی روی سلامت جامعه داشته باشد.
وی، به لزوم توسعه خدمات ورزشی تأکید کرد و گفت: اگر ما بخواهیم وضعیت بیماریهای دیابتی، قلبی، تنفسی و سایر بیماریهایی که با ورزش کردن مرتبط است، بهبود پیدا کند، طبیعی است که باید خدمات مربوط به این بخش را توسعه بدهیم تا مردم به راحتی بتوانند از این نوع خدمات استفاده کنند.
ارائه این خدمات مجموعه تولید ملی هم بهبود خواهد بخشید و در راستای حرکت به سمت تولید مشاهده می کنیم که توان تولید ملی کشور رو به پیشرفت می رود. وقتی که تولید ملی افزایش پیدا کرد، می بینیم که شرایط اشتغالی و رفاهی جامعه بهبود پیدا می کند.
دکتر صادقی شاهدانی، همچنین افزود: اگر انتظار داشته باشیم که مثل گذشته توسعه خدمات ورزشی، صرفاً در مدار حرکت دولت باشد، با توجه به محدودیتهای مالی دولت طبیعی است که با چالش های فراوانی مواجه شود.
برنامه دانشکده اقتصاد ورزشی، روزهای دوشنبه ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم علاقه مندان می شود.

دسترسی سریع
دانشکده اقتصاد ورزشی