از ساعت به مدت

رادیو ورزش

دانشكده اقتصاد ورزشي

ارتباط اقتصاد ورزشی با تبلیغات بازرگانی


برنامه "دانشكده اقتصاد ورزشی" دوشنبه 27 خرداد، با حضور حسین عباسی فر، كارشناس حوزه اقتصاد و فرهنگ و پژهشگر تبلیغات بازرگانی، به موضوع ارتباط اقتصاد ورزشی با تبلیغات بازرگانی اختصاص داشت.

1398/03/28
08:14


به گزارش رادیو ورزش؛ حسین عباسی فر، كارشناس حوزه اقتصاد و فرهنگ و پژهشگر تبلیغات بازرگانی، در پاسخ به این سوال كه پدیده تبلیغات بازرگانی چه روندی را در داخل كشورمان طی كرده است، بیان كرد: این پدیده با توجه به اینكه در اقتصاد زاییده یك جریان تمدنی و یك نظام حاكم بر دنیاست، همان روندی را كه در دنیا داشته با یك سری محدودیت هایی، در ایران هم داشته ایم؛ یعنی این اتفاق غیر از یك دوره محدود همان روند را جلو رفته است؛ همانطور كه رسانه های ما نیز این روند را تا حدودی داشته اند. حوزه فرهنگ، اقتصاد، سیاست و روابط اجتماعی مان هم آن هضم شدگی در تمدن جهانی را داشته است. هر چند خیلی جاها سعی كردیم با پدیده هایی كه زاییده غرب هستند، مقابله كنیم و در این زمینه عملكرد خوبی هم داشته ایم؛ اما در حوزه تبلیغات بازرگانی زیاد موفق نبوده ایم.
وی، در تشریح وضعیت این پدیده در دوران انقلاب گفت: یك مقطع خیلی كوتاهی بلافاصله بعد از انقلاب تبلیغات بازرگانی حذف می شود. موضوع تبلیغات بازرگانی، جزء موضوعاتی است كه انگار انقلاب ذاتاً با آن مبارزه می كند و از همان ابتدا حذفش می كند. تا اواخر جنگ هم به شكل خیلی محدود، حوزه تبلیغات بازرگانی را با قوانین به شدت سختگیرانه، منطقی و دقیق داشته ایم؛ به طور مثال یكی از قوانینی كه وجود دارد، اما متأسفانه رعایت نمی شود، این است كه تعیین جایزه برای تشویق به مصرف ممنوع است.
یكی از روشهای مداوم و مؤثر حوزه تبلیغات بازرگانی تعیین جایزه است كه طبق قانون این در كشورمان ممنوع است. كسی كه این قانون را زیر پا می گذارد، جرم مرتكب می شود و باید نسبت به آن رسیدگی شود. به اعتقاد من باید تكلیف این قانون را مشخص كنیم؛ یا مجلس قانونی تصویب كند و آن را حذف كند یا نسبت به آن اعمال قانون شود. اینكه قانونی وجود داشته باشد و رعایت نشود، خیلی بد است.
وی، ادامه داد: از بعد جنگ پدیده تبلیغات بازرگانی جدی تر و آزادتر شد؛ آیین نامه ای برای آن نوشته شد كه تقریباً به اكثر موارد مهم این آیین نامه عمل نمی شود؛ مخصوصاً در سالهای اخیر. حضور تبلیغات بازرگانی در رسانه آنقدر شدت گرفت كه در مجلس تصویب شد، بخشی از بودجه صداوسیما و برخی دیگر از رسانه ها از طریق تبلیغات بازرگانی تأمین شود. با این اتفاق حیات یك رسانه را به تبلیغات بازرگانی گره زدیم. دیگر نمی توانید برای تبلیغات بازرگانی تعیین و تكلیف كنید؛ زیرا خرج شما را می دهد و خود را آرام آرام به هر شكلی كه بخواهد درمی آورد.
برنامه دانشكده اقتصاد ورزشی، كاری از گروه جامعه و ورزش، روزهای دوشنبه، ساعت 11:30 به مدت 30 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشكده اقتصاد ورزشی