دانشکده اقتصاد ورزشی سه شنبه از ساعت 13:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دانشكده اقتصاد ورزشي

ارتباط اقتصاد ورزشی با تبلیغات بازرگانی


برنامه "دانشکده اقتصاد ورزشی" دوشنبه 27 خرداد، با حضور حسین عباسی فر، کارشناس حوزه اقتصاد و فرهنگ و پژهشگر تبلیغات بازرگانی، به موضوع ارتباط اقتصاد ورزشی با تبلیغات بازرگانی اختصاص داشت.

1398/03/28
08:14


به گزارش رادیو ورزش؛ حسین عباسی فر، کارشناس حوزه اقتصاد و فرهنگ و پژهشگر تبلیغات بازرگانی، در پاسخ به این سوال که پدیده تبلیغات بازرگانی چه روندی را در داخل کشورمان طی کرده است، بیان کرد: این پدیده با توجه به اینکه در اقتصاد زاییده یک جریان تمدنی و یک نظام حاکم بر دنیاست، همان روندی را که در دنیا داشته با یک سری محدودیت هایی، در ایران هم داشته ایم؛ یعنی این اتفاق غیر از یک دوره محدود همان روند را جلو رفته است؛ همانطور که رسانه های ما نیز این روند را تا حدودی داشته اند. حوزه فرهنگ، اقتصاد، سیاست و روابط اجتماعی مان هم آن هضم شدگی در تمدن جهانی را داشته است. هر چند خیلی جاها سعی کردیم با پدیده هایی که زاییده غرب هستند، مقابله کنیم و در این زمینه عملکرد خوبی هم داشته ایم؛ اما در حوزه تبلیغات بازرگانی زیاد موفق نبوده ایم.
وی، در تشریح وضعیت این پدیده در دوران انقلاب گفت: یک مقطع خیلی کوتاهی بلافاصله بعد از انقلاب تبلیغات بازرگانی حذف می شود. موضوع تبلیغات بازرگانی، جزء موضوعاتی است که انگار انقلاب ذاتاً با آن مبارزه می کند و از همان ابتدا حذفش می کند. تا اواخر جنگ هم به شکل خیلی محدود، حوزه تبلیغات بازرگانی را با قوانین به شدت سختگیرانه، منطقی و دقیق داشته ایم؛ به طور مثال یکی از قوانینی که وجود دارد، اما متأسفانه رعایت نمی شود، این است که تعیین جایزه برای تشویق به مصرف ممنوع است.
یکی از روشهای مداوم و مؤثر حوزه تبلیغات بازرگانی تعیین جایزه است که طبق قانون این در کشورمان ممنوع است. کسی که این قانون را زیر پا می گذارد، جرم مرتکب می شود و باید نسبت به آن رسیدگی شود. به اعتقاد من باید تکلیف این قانون را مشخص کنیم؛ یا مجلس قانونی تصویب کند و آن را حذف کند یا نسبت به آن اعمال قانون شود. اینکه قانونی وجود داشته باشد و رعایت نشود، خیلی بد است.
وی، ادامه داد: از بعد جنگ پدیده تبلیغات بازرگانی جدی تر و آزادتر شد؛ آیین نامه ای برای آن نوشته شد که تقریباً به اکثر موارد مهم این آیین نامه عمل نمی شود؛ مخصوصاً در سالهای اخیر. حضور تبلیغات بازرگانی در رسانه آنقدر شدت گرفت که در مجلس تصویب شد، بخشی از بودجه صداوسیما و برخی دیگر از رسانه ها از طریق تبلیغات بازرگانی تأمین شود. با این اتفاق حیات یک رسانه را به تبلیغات بازرگانی گره زدیم. دیگر نمی توانید برای تبلیغات بازرگانی تعیین و تکلیف کنید؛ زیرا خرج شما را می دهد و خود را آرام آرام به هر شکلی که بخواهد درمی آورد.
برنامه دانشکده اقتصاد ورزشی، کاری از گروه جامعه و ورزش، روزهای دوشنبه، ساعت 11:30 به مدت 30 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشکده اقتصاد ورزشی