از ساعت به مدت

رادیو ورزش

دانشكده اقتصاد ورزشي

ارتباط اقتصاد ورزش با تبلیغات بازرگانی


در برنامه "دانشكده اقتصاد ورزشی" دوشنبه 20 خرداد، حسین عباسی فر، كارشناس حوزه اقتصاد و فرهنگ و نیز پژهشگر تبلیغات بازرگانی، در خصوص ارتباط اقتصاد ورزش با تبلیغات بازرگانی مطالبی را بیان كرد.

1398/03/21
08:16


به گزارش رادیو ورزش؛ حسین عباسی فر، كارشناس حوزه اقتصاد و فرهنگ و پژهشگر تبلیغات بازرگانی، در ارتباط با موضوع برنامه اظهار داشت: پول و مسائل مالی از 3 راه در ورزش ورود پیدا می كنند. یكی دولت ها هستند؛ یعنی دولتی برای اهداف خاصی كه دارد از ورزشی حمایت می كند. تقریباً تمام دولت ها و كشورها از ورزش های مختلفی حمایت خاصی می كنند و اهداف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برای این كار خود دارند.
راه دیگر ورود مسائل مالی به حوزه ورزش، خود ورزشكاران، باشگاه های ورزشی و در حقیقت تولیدكنندگان و مصرف كنندگان ورزش هستند. سومین راه، اسپانسرها و تبلیغات بازرگانی هستند. بنابراین اگر 3 پایه برای حوزه اقتصاد ورزش در نظر بگیریم، یكی از آن 3 پایه حوزه تبلیغات بازرگانی و اسپانسرینگ است.
وی، در تعریف پدیده ای تحت عنوان تبلیغات بازرگانی عنوان كرد: دو گونه نظر درباره تاریخچه تبلیغات بازرگانی وجود دارد. در تمام كتابها و مقالاتی كه راجع به تبلیغات بازرگانی نوشته شده، یك تاریخچه 5،6 هزار ساله برای آن درنظر گرفته اند. آنها دورانی كه جارچی ها در كوچه و خیابان موضوعی را جار می زدند را ذیل تبلیغات بازرگانی و به عنوان تاریخچه این پدیده ذكر می كنند.
در حالیكه امروز وقتی راجع به موضوعی با عنوان تبلیغات بازرگانی صحبت می كنیم و مردم دنیا درباره آن یك ذهنیتی دارند، تصور می كنیم این پدیده با آن پدیده تفاوت ماهوی دارد. تفاوتش در تفاوت ماهیت رسانه است؛ یعنی رسانه های امروز دیگر آن رسانه های گذشته نیستند. رسانه های گذشته مطلقاً مخاطب اندوه نداشتند؛ ولی رسانه های مدرن با مخاطب انبوه طرف هستند. به همین جهت تبلیغات بازرگانی كه از طریق این رسانه ها صورت می گیرد با تبلیغات گذشته تفاوتی ماهوی دارد و نمی توانیم بگوییم تاریخچه تبلیغات بازرگانی مدرن هم 5 هزار سال است. تاریخچه آن از نظر من حدود 200 سال گذشته است.
برنامه دانشكده اقتصاد ورزشی، كاری از گروه ورزش و جامعه، روزهای دوشنبه، ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشكده اقتصاد ورزشی