دانشکده اقتصاد ورزشی سه شنبه از ساعت 13:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دانشكده اقتصاد ورزشي

ارتباط اقتصاد ورزش با تبلیغات بازرگانی


در برنامه "دانشکده اقتصاد ورزشی" دوشنبه 20 خرداد، حسین عباسی فر، کارشناس حوزه اقتصاد و فرهنگ و نیز پژهشگر تبلیغات بازرگانی، در خصوص ارتباط اقتصاد ورزش با تبلیغات بازرگانی مطالبی را بیان کرد.

1398/03/21
08:16


به گزارش رادیو ورزش؛ حسین عباسی فر، کارشناس حوزه اقتصاد و فرهنگ و پژهشگر تبلیغات بازرگانی، در ارتباط با موضوع برنامه اظهار داشت: پول و مسائل مالی از 3 راه در ورزش ورود پیدا می کنند. یکی دولت ها هستند؛ یعنی دولتی برای اهداف خاصی که دارد از ورزشی حمایت می کند. تقریباً تمام دولت ها و کشورها از ورزش های مختلفی حمایت خاصی می کنند و اهداف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برای این کار خود دارند.
راه دیگر ورود مسائل مالی به حوزه ورزش، خود ورزشکاران، باشگاه های ورزشی و در حقیقت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ورزش هستند. سومین راه، اسپانسرها و تبلیغات بازرگانی هستند. بنابراین اگر 3 پایه برای حوزه اقتصاد ورزش در نظر بگیریم، یکی از آن 3 پایه حوزه تبلیغات بازرگانی و اسپانسرینگ است.
وی، در تعریف پدیده ای تحت عنوان تبلیغات بازرگانی عنوان کرد: دو گونه نظر درباره تاریخچه تبلیغات بازرگانی وجود دارد. در تمام کتابها و مقالاتی که راجع به تبلیغات بازرگانی نوشته شده، یک تاریخچه 5،6 هزار ساله برای آن درنظر گرفته اند. آنها دورانی که جارچی ها در کوچه و خیابان موضوعی را جار می زدند را ذیل تبلیغات بازرگانی و به عنوان تاریخچه این پدیده ذکر می کنند.
در حالیکه امروز وقتی راجع به موضوعی با عنوان تبلیغات بازرگانی صحبت می کنیم و مردم دنیا درباره آن یک ذهنیتی دارند، تصور می کنیم این پدیده با آن پدیده تفاوت ماهوی دارد. تفاوتش در تفاوت ماهیت رسانه است؛ یعنی رسانه های امروز دیگر آن رسانه های گذشته نیستند. رسانه های گذشته مطلقاً مخاطب اندوه نداشتند؛ ولی رسانه های مدرن با مخاطب انبوه طرف هستند. به همین جهت تبلیغات بازرگانی که از طریق این رسانه ها صورت می گیرد با تبلیغات گذشته تفاوتی ماهوی دارد و نمی توانیم بگوییم تاریخچه تبلیغات بازرگانی مدرن هم 5 هزار سال است. تاریخچه آن از نظر من حدود 200 سال گذشته است.
برنامه دانشکده اقتصاد ورزشی، کاری از گروه ورزش و جامعه، روزهای دوشنبه، ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشکده اقتصاد ورزشی