دانشکده اقتصاد ورزشی دوشنبه از ساعت 23:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دانشكده اقتصاد ورزشي

عبارت "اقتصاد ورزش" از نگاه علم اقتصاد

برنامه "دانشکده اقتصاد ورزشی" دوشنبه 9 اردیبهشت، با دکتر علی سعیدی، عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه قم، درباره حیطه اقتصاد ورزشی به گفتگو پرداخت.

1398/02/10
10:05

به گزارش رادیو ورزش؛ دکتر علی سعیدی، عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه قم، در پاسخ به این سوال که عبارت اقتصاد ورزش از چه جنسی است و زیرمجموعه علم اقتصاد چطور به آن پرداخته می شود، بیان کرد: ما در فضای دانشگاهی و حیطه علم اقتصاد سعی می کنیم روش ها و ابزار مختلفی را طراحی کنیم و درباره آن بحث کنیم. این ابزار می توانند مسائل مختلفی که در علم اقتصاد وجود دارند را تبیین، تحلیل و مکانیسم های توزیع و تخصیص آنها را بهبود بدهند یا درباره آن قضاوت کنند.
وی، ادامه داد: وقتی ما فقط تئوریک حرف می زنیم، بحث های ما به دلیل اینکه ناظر به یک مسئله خاص نیست، از آن حوزه کاربردی، اجرایی و عملیاتی دور می شود و خیلی جاها بحث هایی مطرح می شود که شاید در عرصه عمل ثمره خاصی در آن و جود ندارد؛ اما وقتی موضوع را روی مقوله ورزش متمرکز می کنیم، حالا می خواهیم بگوییم که یک دانش عریض و طویلی به نام دانش اقتصاد می خواهد درباره پدیده ورزش حرف بزند و نکاتی را مطرح کند که این ورزش را از نظر اقتصادی چگونه می بینیم و با استفاده از ابزارهایی که علم اقتصاد در اختیار ما قرار می دهد، چکار می توانیم انجام دهیم تا سطح ورزش را بهبود ببخشیم و مشکلات آن را رفع کنیم.
دکتر سعیدی، عنوان کرد: علم اقتصاد اساساً تشکیل شده که شما بتوانید راجع به مسائل اجتماعی و اقتصادی جامعه نظر بدهید. یک بهبود و اتفاقی در واقعیت بیافتد. فقط بحث های انتزاعی و دور از واقعیت اجتماعی نیست. بنابراین ما نیاز داریم که در این حوزه ها ورود کنیم. در حال حاضر در بعضی از حوزه های آکادمیک می بینیم که در فضای دانشگاهی بعضاً ورودهایی به مضاعف اقتصاد شده است. منتها این بحث ها به حدی که شأنیت آن اقتضا می کند و لازم است پرداخته شود، پرداخته نمی شود.
برنامه دانشکده اقتصاد ورزشی، روزهای دوشنبه ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشکده اقتصاد ورزشی