دانشکده حقوق ورزشی یك شنبه از ساعت 13:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دانشكده حقوق ورزشي

مغایرت رفتار فدراسیون جهانی جودو با روح المپیزم

در برنامه "دانشکده حقوق ورزشی" یکشنبه 19 آبان، دکتر رفیعی، متخصص حقوق ورزشی، در ارتباط با فلسفه المیپک مطالبی را بیان کرد.

1398/08/19
15:39

به گزارش رادیو ورزش؛ دکتر رفیعی، متخصص حقوق ورزشی، در خصوص فلسفه المپیک گفت: اساساً المپیزم مبین فلسفه زندگی است و تعادل بین جسم با آرمانها و افکار آدمی باید از طریق ورزش حفظ شود. موضوعاتی که تحت عنوان اهداف المپیزم مطرح می شوند، می گویند شما حق ندارید در سایه المپیک و المپیزم به گونه ای رفتار کنید که این رفتارها باعث تغییر بشریت شود و روند جامعه جهانی به سوی حرکات صلح آمیز را آهسته کند. تمام این اصول و اهداف زیبا می تواند همچون یک شمشیر دو لبه باشد. در دنیا حتی اگر بخواهند در حق کسی ظالمانه ترین تصمیم را بگیرند، آن را مزین به اصول و مقررات خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: در منشور المپیک آمده که مخاطبان من خود ورزشکاران هستند؛ حتی عضویت در کمیته بین المللی المپیک به فردیت فرد ارتباط دارد. بحث های حقوقی اخیراً در فضای رسانه ای داخلی و بین المللی درباره فدراسیون جودوی ایران مطرح شده است. اگرچه تصمیم گرفته شده برای فدراسیون جودوی ایران، تصمیم کمیته بین المللی المپیک نیست و خواسته یک فدراسیون بین المللی است؛ اما همین فدراسیون جزء زیرمجموعه هایی است که باید از منشور المپیک تبعیت کند.
دکتر رفیعی تأکید کرد: به اعتقاد من تصمیم فدراسیون بین المللی جودو سیاسی بوده و تصمیم کمیته انضباطی این فدراسیون مغایر منشور المپیک است؛ در حالیکه آنها متعهد به رعایت منشور المپیک هستند.
برنامه دانشکده حقوق ورزشی، با اجرای زمانی، روزهای یکشنبه ساعت 1305 به مدت 25 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشکده حقوق ورزشی