دانشکده حقوق ورزشی یك شنبه از ساعت 13:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دانشكده حقوق ورزشي

ابعاد حقوقی مسئولیت مدنی در ورزش

برنامه "دانشکده حقوق ورزشی" یکشنبه 7 مهر، با حضور دکتر احمد یوسفی، دکترای حقوق خصوصی از فرانسه و دکترای افتخاری حقوق ورزشی از روسیه و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم تحقیقات، به بحث مسئولیت مدنی در ورزش پرداخت.

1398/07/07
18:15

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی رادیو ورزش؛ دکتر احمد یوسفی، دکترای حقوق ورزشی، در خصوص مفهوم مسئولیت مدنی در ورزشی اظهار داشت: در ارتباط با اعمال زیانباری که ناشی از حوادث ورزشی است، بحث مسئولیت مدنی پیش می آید؛ خواه ناشی از بی احتیاطی باشد و خواه از روی عمد باشد. اگر این حوادث باعث شود که خسارتی (جانی، مادی یا معنوی) به دیگری وارد شود، جهت جبران این ضررهای نامشروع یا خطرات به وجود آمده برای افراد، بحث مسئولیت مطرح می شود.
وی، تصریح کرد: در ورزش و مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت ورزشی، همانند سایر اتفاقاتی که در امور غیر ورزشی به وجود می آید، باید ارکانی را برای ایجاد مسئولیت قائل باشیم. اولین رکن ایجاد مسئولیت فعل زیانبار است؛ یعنی اقدامی که منتهی به ورود خسارت شود و از آن فعل به عنوان فعل زیانبار نام می بریم. در ورزش، فعل زیانبار زمانی رخ می دهد که از مقررات تخطی کنیم. دومین رکن بحث رابطه سببیت است؛ یعنی بین فعل زیانبار و فاعلی که اقدام به ورود فعل زیانبار کرده، رابطه ای برقرار باشد. اگر بین این دو شخصیت رابطه سببیت وجود نداشته باشد، رکن ایجاد مسئولیت قلمداد نمی شود. سومین رکنی که ایجاد مسئولیت می کند، خروج از مقررات است.
در بروز حادثه و ضرر، زمانی شخص را مسئول قلمداد می کنیم که بحث قانونی بودن آن موضوع را زیر پا گذاشته باشد. وقتی فوتبالیست ضربه ای را با توپ می زند و این توپ به صورت بازیکن دیگری برخورد می کند و موجب شکستگی بینی وی می شود، با توجه به اینکه حادثه در جریان ورزش رخ داده، مسئولیت ایجاد نمی کند؛ اما اگر همین اقدام را با مشت و آرنج انجام دهد، طبیعتاً نقض مقررات رخ داده و برای شخص ایجاد مسئولیت خواهد کرد.
برنامه دانشکده حقوق ورزشی، روزهای یکشنبه ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشکده حقوق ورزشی