از ساعت به مدت

رادیو ورزش

دانشكده حقوق ورزشي

وظایف اركان قضایی فدراسیون فوتبال در تخلفات

برنامه "دانشكده حقوق ورزشی" یكشنبه 27 مرداد، با حضور دكتر احمد یوسفی، دكترای حقوق ورزشی و نیز گفتگو با دكتر صالحی، رئیس كمیته استیناف فدراسیون فوتبال، به موضوع تخلفات در فوتبال و نحوه رسیدگی به آن اختصاص داشت.

1398/05/30
09:11

به گزارش خبرنگار باشگاه اطلاع رسانی رادیو ورزش؛ دكتر صالحی، رئیس كمیته استیناف فدراسیون فوتبال، در پاسخ به این سوال كه آیا رأی وحدت رویه ای مثل محاكم دادگستری هم در فدراسیون ها حاكم است یا می توان چارچوبی را داشته باشیم كه اكنون برای موارد مشابه تدابیری اندیشید، عنوان كرد: اخیراً پرونده ای با عنوان تخلفات فینال جام حذفی مطرح شده است. در آن مسابقه به لحاظ اینكه جایگاه تماشاگران داماش اشغال شده بود و جایی برای نشستن نداشتن، بازی با تأخیر انجام شد. این تأخیر حوادثی را در پی داشت كه منجر به یك سری مسائل شد و به زعم كمیته اخلاق باعث بی اعتباری و بی حیثیتی در فوتبال شد. طبق آیین نامه كمیته اخلاق، رسیدگی به این نوع رفتارها كه منجر به بی اعتباری فوتبال می شود در حیطه صلاحیت آنهاست.
یك شكی ایجاد شد كه آیا این پرونده در صلاحیت كمیته اخلاق است یا خیر. افرادی كه به عنوان متخلفین این پرونده معرفی شده بودند، كمیته اخلاق را صالح نمی دانستند. در آیین نامه اخلاق آمده كه اگر در موضوعی اختلافی حاصل شد و تردید كردند كه این موضوع در صلاحیت كمیته اخلاق است یا كمیته انضباطی، مسئولین یا رؤسای این دو كمیته جلسه مشتركی تشكیل دهند و در نهایت به یك نتیجه برسند؛ البته ضمانت اجرایی برای عدم كسب نتیجه هم گذاشته اند كه اگر به نتیجه نرسیدند، اولویت رسیدگی با كمیته انضباطی است.
در این اتفاق هیچگونه تردیدی وجود نداشت؛ زیرا كمیته اخلاق از شب حادثه با صدور دستور موقتی كه منجر به محرومیت موقت رئیس كمیته مسابقات شد، ورود كرده بود و در همان شب اعلام كرد كه من صالح به رسیدگی هستم. با توجه به اعتراض متخلفین به عدم صلاحیت كمیته اخلاق، كمیته استیناف وارد جریان شد و در نهایت كمیته اخلاق را صالح شناسایی كرد.
وی، در پاسخ به این سوال كه آیا فتاحی كار غیراخلاقی انجام داده بود كه كمیته اخلاق در این زمینه وارد شده یا تخلفی صورت گرفته بود، عنوان كرد: كمیته اخلاق نسبت به رفتارهای غیرقانونی، غیراخلاقی، غیرمتعارف و هر آنچه كه باعث لطمه وارد كردن به حیثیت و اعتبار فوتبال شود، وارد خواهد شد. كمیته مسابقات یا سازمان لیگ برنامه ریزی نداشته اند یا در برنامه ریزی كه داشته اند، ضعیف عمل كرده اند. كمیته اخلاق هم معتقد بود نتیجه این رفتارها باعث ایجاد تشنجات شده است.
برنامه دانشكده حقوق ورزشی، روزهای یكشنبه هر هفته، ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشكده حقوق ورزشی