از ساعت به مدت

رادیو ورزش

دانشكده حقوق ورزشي

در برنامه دانشكده حقوق ورزشی مطرح شد مشكل اساسی قراردادهای بیمه‌ای در ورزش كشور چیست؟

برنامه "دانشكده حقوق ورزشی" یكشنبه 13 مرداد، دكتر احمد یوسفی، دكترای حقوق خصوصی از فرانسه و دكترای افتخاری حقوق ورزشی از روسیه، به بحث حمایت های بیمه ای در قراردادهای ورزشی پرداخت.

1398/05/15
09:36

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی رادیو ورزش؛ دكتر احمد یوسفی، دكترای حقوق ورزشی، در ارتباط با موضوع برنامه گفت: بیمه یك قرارداد است كه بین دو طرف منعقد می شود. شاید یك شخصی كه قرارداد بیمه ای را با شركت بیمه منعقد می كند، هیچ وقت منتهی به خسارت و حادثه نشود و از آن پوشش بیمه ای استفاده نكند؛ اما اگر هم این اتفاق افتاد، می تواند از این حمایت بهره ببرد.

وی، ادامه داد: ما در بحث قراردادها و حقوق، موضوع متعادل بودن بین دو طرف قرارداد را مطرح می كنیم؛ به طور مثال در یك قرارداد فروش خودرو كه صورت می گیرد، مبلغ قرارداد متناسب با ارزش یك خودرو است و اگر تعادل در مبلغ وجود نداشته باشد، شخص به میزان ارزشی كه وجود داشته مبلغ لازم را به فرد مقابل نپرداخته یا بالعكس مبلغی را پرداخته كه بیشتر از ارزش مورد معامله است؛ اما در بحث بیمه این اتفاق نمی افتد و ما قراردادها را مصامحه ای می گوییم؛ یعنی چشممان را می بندیم و خیلی تعادل بین دو طرف قرارداد را در نظر نمی گیریم؛ به فرض در قبال 5 هزار تومان یا 10 هزار تومان یك پوشش حادثه ورزشی را در مدت یك ماه منعقد می كنید و اگر حادثه دید در مقابل 10 هزار تومان پرداخت شده، 1 میلیون تومان خسارت دریافت می كنید.

مقررات امروز حاكم بر كل دنیا این امر را پذیرفته و در قراردادهای خاصی، از جمله قرارداد بیمه این نوع حمایت و منعقد كردن قرارداد را مورد تأیید و تأكید قرار داده است.

دكتر یوسفی با اشاره به اینكه در بحث قراردادهای بیمه ای در ورزش ما یك مشكل اساسی داریم، بیان كرد: این مشكل در ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی در بحث عدم و نفع است. عدم و نفع یعنی یك فرد به صورت عمد یا سهو باعث ورود خسارت به دیگری شود و این خسارت یك سری منافع احتمالی آتی را از بین ببرد. شرایط بحث عدم و نفع در قانون آیین دادرسی مدنی به انتها رسیده است؛ یعنی قانون گذار جمهوری اسلامی امر مطالبه یا امكان مطالبه عدم و نفع را مورد پذیرش قرار نداده است.

برنامه دانشكده حقوق ورزشی، با اجرای زمانی، روزهای یكشنبه، ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشكده حقوق ورزشی