دانشکده حقوق ورزشی یك شنبه از ساعت 13:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دانشكده حقوق ورزشي

در برنامه دانشكده حقوق ورزشی مطرح شد مشکل اساسی قراردادهای بیمه‌ای در ورزش کشور چیست؟

برنامه "دانشکده حقوق ورزشی" یکشنبه 13 مرداد، دکتر احمد یوسفی، دکترای حقوق خصوصی از فرانسه و دکترای افتخاری حقوق ورزشی از روسیه، به بحث حمایت های بیمه ای در قراردادهای ورزشی پرداخت.

1398/05/15
09:36

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی رادیو ورزش؛ دکتر احمد یوسفی، دکترای حقوق ورزشی، در ارتباط با موضوع برنامه گفت: بیمه یک قرارداد است که بین دو طرف منعقد می شود. شاید یک شخصی که قرارداد بیمه ای را با شرکت بیمه منعقد می کند، هیچ وقت منتهی به خسارت و حادثه نشود و از آن پوشش بیمه ای استفاده نکند؛ اما اگر هم این اتفاق افتاد، می تواند از این حمایت بهره ببرد.

وی، ادامه داد: ما در بحث قراردادها و حقوق، موضوع متعادل بودن بین دو طرف قرارداد را مطرح می کنیم؛ به طور مثال در یک قرارداد فروش خودرو که صورت می گیرد، مبلغ قرارداد متناسب با ارزش یک خودرو است و اگر تعادل در مبلغ وجود نداشته باشد، شخص به میزان ارزشی که وجود داشته مبلغ لازم را به فرد مقابل نپرداخته یا بالعکس مبلغی را پرداخته که بیشتر از ارزش مورد معامله است؛ اما در بحث بیمه این اتفاق نمی افتد و ما قراردادها را مصامحه ای می گوییم؛ یعنی چشممان را می بندیم و خیلی تعادل بین دو طرف قرارداد را در نظر نمی گیریم؛ به فرض در قبال 5 هزار تومان یا 10 هزار تومان یک پوشش حادثه ورزشی را در مدت یک ماه منعقد می کنید و اگر حادثه دید در مقابل 10 هزار تومان پرداخت شده، 1 میلیون تومان خسارت دریافت می کنید.

مقررات امروز حاکم بر کل دنیا این امر را پذیرفته و در قراردادهای خاصی، از جمله قرارداد بیمه این نوع حمایت و منعقد کردن قرارداد را مورد تأیید و تأکید قرار داده است.

دکتر یوسفی با اشاره به اینکه در بحث قراردادهای بیمه ای در ورزش ما یک مشکل اساسی داریم، بیان کرد: این مشکل در ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی در بحث عدم و نفع است. عدم و نفع یعنی یک فرد به صورت عمد یا سهو باعث ورود خسارت به دیگری شود و این خسارت یک سری منافع احتمالی آتی را از بین ببرد. شرایط بحث عدم و نفع در قانون آیین دادرسی مدنی به انتها رسیده است؛ یعنی قانون گذار جمهوری اسلامی امر مطالبه یا امکان مطالبه عدم و نفع را مورد پذیرش قرار نداده است.

برنامه دانشکده حقوق ورزشی، با اجرای زمانی، روزهای یکشنبه، ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشکده حقوق ورزشی