دانشکده حقوق ورزشی یك شنبه از ساعت 13:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دانشكده حقوق ورزشي

قوانین حقوقی فسخ و پایان قراردادهای ورزشی

برنامه "دانشکده حقوق ورزشی" یکشنبه 30 تیر، با دکتر احمد یوسفی، دکترای حقوق خصوصی از فرانسه و دکترای افتخاری حقوق ورزشی از روسیه و مسئول روابط عمومی انجمن علمی حقوق ورزشی ایران، درباره قوانین مربوط به قراردادهای ورزشی به گفتگو پرداخت.

1398/05/03
23:03

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی رادیو ورزش؛ دکتر احمد یوسفی، دکترای حقوق ورزشی، در خصوص موضوع برنامه عنوان کرد: ما به صورت خاص در بحث ورزش و به صورت عام در امر حقوق یک سری قراردادهایی را منعقد می کنیم. این قراردادها در امر ورزش تبدیل به دادن خدمات از هر دو طرف می شود. از زمان تشکیل قرارداد، طرفین که می تواند دو نفر یا بیش از دو نفر باشند، نسبت به همدیگر یک سری حقوقی دارند و در کنار این حقوق یک سری تکالیف برعهده شان گذاشته می شود.
وی، همچنین توضیح داد: در بحث انجام حقوق و تکالیف، اگر در قرارداد امری پیش بینی شده باشد، طبیعتاً طرفین ملزم به رعایت آن هستند و در صورت بروز اختلاف، مراجع ذیصلاح مکلف هستند بر اساس توافق طرفین طرف خاطی را یا ملزم به انجام آن کار کنند و یا اگر خسارتی پیش بینی شده باشد، بحث مطالبه یا جبران خسارت های وارده ناشی از نقض قرارداد مطرح می شود.
دکتر یوسفی، درباره مسائل حقوق مربوط به زمان قرارداد اظهار کرد: در انعقاد قرارداد یکی از مباحثی که خیلی مهم است و غالباً در یک قرارداد ورزشی گنجانده می شود، بحث زمان آن است؛ یعنی مدت زمانی که یک طرف مکلف است براساس قراردادی که تنظیم شده اعمال و کارهایی که به او محول شده است را انجام بدهد. این قرارداد تا زمانیکه منقضی نشده، معتبر است.
اگر تاریخ پایان قرارداد دقیق مشخص شده باشد، بعد از پایان آن زمان چه مسابقات به پایان برسد و چه نرسد، قرارداد وی منقضی خواهد شد و نهایتاً برای اینکه رابطه قراردادی استمرار داشته باشد، در قرارداد پیش بینی می کنند که در وسط یک فصل یا بازیهای به تعویق افتاده، بازیکن مکلف است رابطه را ادامه بدهد یا خیر.
وی، ادامه داد: در پایان یک مدت زمانی قرارداد منقضی می شود و اگر توافق جدیدی وجود داشته باشد، مستلزم قرارداد جدید است. یک زمانی بحث پایان قرارداد می تواند شروط قراردادی را در بر داشته باشد؛ یعنی یک طرف شرایطی را در قرارداد پیش بینی می کند که اگر آن شرایط محقق نشد، اجازه دارد از حق فسخ خود استفاده کند و قرارداد را یک طرفه فسخ کند. گاهی هم در طول همکاری در یک قرارداد، دو طرف به این نتیجه می رسند که ادامه همکاری برایشان میسر نیست و با اراده قرارداد را بهم می زنند.
برنامه دانشکده حقوق ورزشی، روزهای یکشنبه هر هفته، ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشکده حقوق ورزشی