از ساعت به مدت

رادیو ورزش

دانشكده حقوق ورزشي

قوانین حقوقی فسخ و پایان قراردادهای ورزشی

برنامه "دانشكده حقوق ورزشی" یكشنبه 30 تیر، با دكتر احمد یوسفی، دكترای حقوق خصوصی از فرانسه و دكترای افتخاری حقوق ورزشی از روسیه و مسئول روابط عمومی انجمن علمی حقوق ورزشی ایران، درباره قوانین مربوط به قراردادهای ورزشی به گفتگو پرداخت.

1398/05/03
23:03

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی رادیو ورزش؛ دكتر احمد یوسفی، دكترای حقوق ورزشی، در خصوص موضوع برنامه عنوان كرد: ما به صورت خاص در بحث ورزش و به صورت عام در امر حقوق یك سری قراردادهایی را منعقد می كنیم. این قراردادها در امر ورزش تبدیل به دادن خدمات از هر دو طرف می شود. از زمان تشكیل قرارداد، طرفین كه می تواند دو نفر یا بیش از دو نفر باشند، نسبت به همدیگر یك سری حقوقی دارند و در كنار این حقوق یك سری تكالیف برعهده شان گذاشته می شود.
وی، همچنین توضیح داد: در بحث انجام حقوق و تكالیف، اگر در قرارداد امری پیش بینی شده باشد، طبیعتاً طرفین ملزم به رعایت آن هستند و در صورت بروز اختلاف، مراجع ذیصلاح مكلف هستند بر اساس توافق طرفین طرف خاطی را یا ملزم به انجام آن كار كنند و یا اگر خسارتی پیش بینی شده باشد، بحث مطالبه یا جبران خسارت های وارده ناشی از نقض قرارداد مطرح می شود.
دكتر یوسفی، درباره مسائل حقوق مربوط به زمان قرارداد اظهار كرد: در انعقاد قرارداد یكی از مباحثی كه خیلی مهم است و غالباً در یك قرارداد ورزشی گنجانده می شود، بحث زمان آن است؛ یعنی مدت زمانی كه یك طرف مكلف است براساس قراردادی كه تنظیم شده اعمال و كارهایی كه به او محول شده است را انجام بدهد. این قرارداد تا زمانیكه منقضی نشده، معتبر است.
اگر تاریخ پایان قرارداد دقیق مشخص شده باشد، بعد از پایان آن زمان چه مسابقات به پایان برسد و چه نرسد، قرارداد وی منقضی خواهد شد و نهایتاً برای اینكه رابطه قراردادی استمرار داشته باشد، در قرارداد پیش بینی می كنند كه در وسط یك فصل یا بازیهای به تعویق افتاده، بازیكن مكلف است رابطه را ادامه بدهد یا خیر.
وی، ادامه داد: در پایان یك مدت زمانی قرارداد منقضی می شود و اگر توافق جدیدی وجود داشته باشد، مستلزم قرارداد جدید است. یك زمانی بحث پایان قرارداد می تواند شروط قراردادی را در بر داشته باشد؛ یعنی یك طرف شرایطی را در قرارداد پیش بینی می كند كه اگر آن شرایط محقق نشد، اجازه دارد از حق فسخ خود استفاده كند و قرارداد را یك طرفه فسخ كند. گاهی هم در طول همكاری در یك قرارداد، دو طرف به این نتیجه می رسند كه ادامه همكاری برایشان میسر نیست و با اراده قرارداد را بهم می زنند.
برنامه دانشكده حقوق ورزشی، روزهای یكشنبه هر هفته، ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشكده حقوق ورزشی