دانشکده حقوق ورزشی یك شنبه از ساعت 13:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دانشكده حقوق ورزشي

حقوق تماشاچیان در ورزش

برنامه "دانشکده حقوق ورزشی" یکشنبه 9 تیر، با حضور دکتر احمد یوسفی، دکترای حقوق خصوصی از فرانسه و دکترای افتخاری حقوق ورزشی از روسیه و مسئول روابط عمومی انجمن علمی حقوق ورزشی ایران، به موضوع حقوق تماشاچیان در ورزش پرداخت.

1398/04/10
08:13


به گزارش رادیو ورزش؛ دکتر دکتر احمد یوسفی، دکترای حقوق ورزشی، در خصوص موضوع برنامه گفت: یکی از مسائلی که بعضاً در قوانین ما مغفول مانده است و شاید قوانینی مختص این امر را نداشته باشیم و مجبور باشیم که به قواعد عمومی موجود رجوع کنیم، بحث حقوق تماشاچیان است. طبیعتاً یک ورزش زمانی می تواند توسعه پیدا کند که دارای اقبال باشد و این اقبال بدست نمی آید؛ مگر با حمایت تماشاچیان؛ به طور مثال در یک یا دو دهه گذشته به ورزش والیبال آنطور که باید پرداخته نمی شد و خانواده ها جز در پارک ها و زمین های خاکی با این ورزش آشنا نمی شدند و البته زیاد به آن توجه نمی کردند؛ اما وقتی یک سری شرایط و مقدماتی فراهم شد و تیم های والیبال توانستند در اماکن بین المللی خودی نشان بدهند، تماشاچیان هم به این مسئله اقبال پیدا کردند.
وی، تصریح کرد: وقتی تماشاچیان به ورزشی توجه می کنند، خانواده ها فرزندان خود را به سمت آن ورزش سوق می دهند و در نهایت تعداد ورزشکاران هم زیاد شود. وقتی به تماشاچیان توجه شود، درآمد بلیط فروشی و حمایت های مستقیم و غیرمستقیم به وجود خواهد آمد و نیز با احترام به تماشاچی روح سلامتی و شادابی به جامعه بازخواهد گشت.
دکتر یوسفی، نیز افزود: دولت به جای اینکه بابت درمان های پزشکی هزینه هایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بپردازد، چه بهتر است که توسعه ورزشی را در برنامه خود قرار دهد و این توسعه به وجود نمی آید، مگر اینکه حمایت هایی برای تماشاچیان درنظر گرفته شود. در حالت کلی باید یک سری حقوقی به صورت مکتوب به وجود بیاید تا تماشاچیان با فراغ بال وارد اماکن شوند و احساس کنند اگر مشکلی هم به وجود بیاید، حمایت هایی را شاهد خواهند بود.
برنامه دانشکده حقوق ورزشی، روزهای یکشنبه هر هفته، ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشکده حقوق ورزشی