دانشکده حقوق ورزشی یك شنبه از ساعت 13:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دانشكده حقوق ورزشي

مسئولیت مدیران ورزشی از منظر قانون

برنامه "دانشکده حقوق ورزشی" یکشنبه 26 خرداد، با حضور دکتر احمد یوسفی، دکترای حقوق خصوصی از فرانسه، دکترای افتخاری حقوق ورزشی از روسیه و مسئول روابط عمومی انجمن علمی حقوق ورزشی ایران، به بررسی مسئولیت های مدیران ورزشی پرداخت.

1398/03/27
08:24


به گزارش رادیو ورزش؛ دکتر احمد یوسفی، دکترای حقوق خصوصی، در خصوص مسئولیت مدیران ورزش کشور از منظر حقوقی عنوان کرد: مدیران صرف نظر از اماکن ورزشی یا در حقوق ورزشی به اشخاصی گفته می شود که به واسطه داشتن سمت یک سری اختیاراتی به آنها داده می شود و در قبال این اختیارات باید مسئول پاسخگویی نسبت به افراد فعال در آن مجموعه باشند. به طبع آن در بحث حقوق ورزشی، مدیران ورزشی هم که دارای تقسیم بندیهای مختلفی هستند، هر کدام بنا بر فلسفه و نوع مسئولیت و میزان بهره گیری که از این سمت می برند و یا به واسطه اختیارات و محدوده ای که برای آنها مشخص شده، در قالب یک مدیر ورزشی قرار می گیرند؛ به طور مثال یکی از تقسیم بندیهایی که می توانیم از آن نام ببریم، مدیران دولتی و خصوصی هستند.
مدیر دولتی، شخصی است که به واسطه شغل و سمتی که دارد، یک مجموعه دولتی شاید عمده مسئولیت های خود را به واسطه معرفی این مدیر دولتی برعهده می گیرد؛ اما این نافی داشتن یک مسئولیت برای این مدیر هم نخواهد بود. بنابراین مدیری که برای یک مجموعه ورزشی انتخاب می شود، اگر اهمال، تعدی و تفریطی کند که در قانون نسبت به آن صحه گذاشته شده است، طبیعتاً باید پاسخگو باشد. به عبارتی نمی توانیم هیچ مدیر ورزشی را فاقد مسئولیت بدانیم.
وی، تصریح کرد: یک زمانی یک مدیر به عنوان نماینده یک مجموعه وارد می شود؛ به طور مثال سهام دار یک مجموعه نظامی است و نماینده ای را به عنوان مدیر معرفی می کنند. اگر مواردی ناشی از مسئولیت یا اقدامات یا قصور شخصی رخ دهد که به فعل خود مدیر بازگردد، طبیعتاً خود شخص مدیر باید پاسخگو باشد و در مواردی که آن تصمیمات، تصمیمات خود مجموعه است، باید مجموعه پاسخگو باشد. گاهی هم تلفیقی از جمع دو مسئولیت مدیر و مجموعه را شاهد هستیم.
برنامه دانشکده حقوق ورزشی، امروز ساعت 11:30 به مدت 30 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان شد.

دسترسی سریع
دانشکده حقوق ورزشی