دانشکده روانشناسی ورزشی شنبه از ساعت 12:30 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دانشكده روانشناسي ورزشي

اثرات روانشناسی ورزشی بر طول عمر قهرمانی

برنامه "دانشکده روانشناسی وزشی" شنبه 14 اردیبهشت، با حضور دکتر خسرو حمزه، رئیس کمیسیون ورزش انجمن روانشناسی ورزشی ایران و روانشناس تیم های ملی، به تشریح ضرورت و ماهیت روانشناسی ورزش پرداخت.

1398/02/15
11:58


به گزارش رادیو ورزش؛ دکتر خسرو حمزه، رئیس کمیسیون ورزش انجمن روانشناسی ورزشی ایران و روانشناس تیم های ملی، در خصوص ضرورت و ماهیت روانشناسی ورزشی گفت: از هر مربی و مسئولی راجع به این موضوع سوال بپرسید، خواهند گفت که خیلی واجب است و ضرورت دارد که انجام شود؛ اما به نظر می آید در خصوص طرز ترقی از نحوه کار و اثربخشی آن برای بسیاری از افراد جامعه ورزش ابهاماتی وجود دارد؛ گرچه که در طی یک دهه گذشته خدمات بسیار زیادی به تیم های ملی داده شده و قسمتی از این نگاه تغییر کرده است؛ ولی هنوز هم جامعه ورزش دچار ابهام است.
وی، تصریح کرد: روانشناسی ورزش در اصل دو حیطه جدا از هم دارد؛ یک حیطه به این می پردازد که اثرات ورزش در بهروزی روان چگونه است؟ بخش دیگر روانشناسی ورزش این است که چگونه می توان با تنظیم کردن و آماده کردن ذهن، تسلط داشتن بر هیجانات و مواردی از این دست به بهترین عملکردی که یک ورزشکار می تواند برسد، کمک کرد. این قسمت بیشتر مربوط به ورزش رقابتی است و بسیار زیاد مورد توجه ورزشکاران قرار می گیرد و رسانه های ورزشی هم بیشتر به آن می پردازند.
دکتر حمزه، در پاسخ به این سوال که روانشناسی در ورزش چقدر در طول عمر قهرمانی تأثیر دارد، بیان کرد: تأثیرات بسیار زیادی دارد که به دو علت است؛ اول از همه بسیاری از قهرمانان خوب، علی رغم تمرینات و آمادگی که دارند، بین عملکرد در تمریناتشان و عملکردی که در مسابقات مهم نشان می دهند، فاصله وجود دارد. بسیاری از این قهرمانان علی رغم زحماتشان به خاطر نقصان آمادگی ذهنی موفق نمی شوند افتخارات بزرگتری را کسب کنند، کم کم دچار ناامیدی می شوند و خیلی زودتر به مرحله بازنشستگی از ورزش می رسند.
بخش دیگری که در روانشناسی ورزشی برای قهرمانان اهمیت پیدا می کند، مسائل مرتبط با شخصیت قهرمانی است؛ یعنی کمک کردن به اینکه یک قهرمان گذشته از اتفاقاتی که درون زمین می افتد، مسائل مربوط به روابط اجتماعی، سبک زندگی، نحوه تعامل با مسائل دشوار زندگی خود را فرا بگیرد. معمولاً قهرمانانی که می توانند بر این موارد تسلط پیدا کنند، عمر بیشتری در ورزش قهرمانی دارند.
برنامه دانشکده روانشناسی ورزشی، با اجرای محمودوند، شنبه ها ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشکده روانشناسی ورزشی