از ساعت به مدت

فوق تخصص بیماریهای عفونی: از مردم خواهش می كنم سفر نروید

برنامه "مشاور" درباره خطرات سفر در ایام نوروز با دكتر شروین شكوهی، فوق تخصص بیماریهای عفونی و رئیس بخش عفونی بیمارستان لقمان گفتگویی انجام داد.

1399/12/26
12:17

به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر شروین شكوهی، فوق تخصص بیماریهای عفونی درباره مسافرت در ایام نوروز و خطرات آن اظهار كرد: فاصله گذاری اجتماعی كه تأكید می شود برای این است كه به هیچ وجه نمی توان ثابت كرد فردی كووید 19 دارد یا خیر. این تعطیلات اصلاً زمان مناسبی برای مسافرت نیست. از مردم خواهش می كنم مسافرت نروید.
این مسافرت رفتن، صرفاً ویروس را از یك جا به جای دیگر بردن است. اكثر انتقال ها از افرادی كه ظاهراً سالم هستند و علامتی ندارند؛ اما ویروس در بدنشان وجود دارد و نیز افرادی كه قرار است 2 روز دیگر علامت دار بشوند، اتفاق می افتد.

دسترسی سریع
مشاور