از ساعت به مدت

اثرات ورزش بر فشارخون


در برنامه "مشاور" دوشنبه 27 خرداد، دكتر بیتا بردبار آذری، متخصص فیزیولوژی ورزشی، درباره ارتباط ورزش با فشارخون توضیحاتی را بیان كرد.

1398/03/28
08:20


به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر بیتا بردبار آذری، كارشناس ورزش، متخصص فیزیولوژی ورزشی، در تعریف بحث فشارخون بیان كرد: نیرویی كه در دستگاه گردش خون موجب به جریان انداختن خون می شود را فشارخون می نامند. این فشارخون در یك دوره قلبی، یك انقباض حداكثری و یك انقباض حداقلی دارد كه با عنوان ماكسیمم (فشاربیشینه) و مینیموم (فشار كم) شناخته می شود.
وی، در خصوص ارتباط ورزش با فشارخون بالا گفت: عدم فعالیت بدنی خود زمینه ساز بسیاری از بیماریهاست و معمولاً بیماریهای مزمن مثل فشارخون را افزایش می دهد. تحقیقات نشان داده افرادی كه فعالیت بدنی با شدت متوسط دارند، نسبت به سایرین كه فعالیت بدنی ندارند، كمتر دچار بیماریهای مزمن قلبی و عروقی می شوند.
ما بیماریهایی داریم كه ممكن است به علت بحث های ژنتیكی همراه ما باشند؛ اما بیماریهایی كه به علت سبك زندگی در بدن به وجود می آیند را می توانیم پیشگیری كنیم. یكی از بیماریهایی كه قابل كنترل است، البته اگر به دلیل سبك زندگی به وجود آمده باشد، بیماریهای قلبی عروقی است. بیماریهای قلبی عروقی در كشورهای مختلف عامل ابتدایی مرگ و میرهای حال حاضر است كه خود به دلیل سبك های زندگی و شرایط بدی است كه در جوامع در حال گذر است.
این متخصص فیزیولوژی ورزش، تأكید كرد: اگر 3 بار در هفته و هر جلسه به میزان یك ساعت برنامه تمرینی داشته باشیم، به میزان بسیار زیادی می توانیم از بیماریهای قلبی عروقی جلوگیری كنیم. اگر هم زمان یك ساعته نداریم، می توانیم در 6 روز هفته و به مدت نیم ساعت به فعالیت بدنی بپردازیم. این فعالیت ها در كاهش فشار خون بسیار مؤثر خواهند بود.
برنامه مشاور، كاری از گروه ورزش و جامعه، هر روز ساعت 14:30 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
مشاور