گلخونه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 تا 11:25 به مدت 85دقیقه

عدم توجه به كار گروهی یك دلیل عدم‌موفقیت ورزشهای جمعی می‌باشد

دكترمیرصفیان دانشیار دانشگاه اصفهان در برنامه گلخونه رادیو ورزش از تاثیرات كار گروهی بر رشد ظرفیتهای شخصی افراد گفت.

1401/03/15
11:14

به گزارش رادیو ورزش ؛ دكتر میرصفیان كارشناس مدیریت ورزشی در برنامه گلخونه رادیو ورزش در خصوص اهمیت كار گروهی گفت : توانایی انجام كار گروهی در موفقیتهای شخصی افراد نیز اثر گذار است و لازمه این صحبت این است كه مشخص كنیم آورده كار گروهی برای افراد چیست؟ اول مسئولیت پذیری را فرد یاد میگیرد یعنی حق و حقوق و وظایف خود را میشناسد و از طرف دیگه حد و حدود خود را آگاهی پیدا میكند.

دیگر فایده كار گروهی قانونمنداری است كه فرد در كارگروهی عمل به قانون و قانونمداری را یاد میگیرد و تمرین میكند

توجه به نفع جمعی به جای توجه به نفع شخصی از دیگر فواید كار جمعی و گروهی میباشد یعنی فرد را از خودخواهی دور میكند

وی ادامه داد ، تشویق و تنبیه جمعی نیز بسیار در هم افزایی گروه تاثیر دارد و همگی به هم كمك میكنند تا گروه موفق شود .

دكتر میرصفیان افزایش خوشحالی و اعتمادبه نفس از دیگر فواید كار جمعی و گروهی دانست.

دانشیار دانشگاه اصفهان ادامه داد كه نكته جالب این است كه تمام این موارد در محیط ورزشی وجود دارد و در یك میدان ورزشی ما شاهد تمام این فواید كارگروهی هستیم

دكتر میرصفیان درخصوص داشتن یك مدیر یا رهبر برای گروه و ویژگیهای كسب این مسئولیت گفت :لازمه پیروزی در هر كار تیمی داشتن یك رهبر یا مدیر متخصص و مقبول میباشد .

میرصفیان در پایان گفت:خوبی اصول مدیریت این است كه هم در نگاه اداری و كلان قابل ارجاع دارد هم در زندگی شخصی و ما میتوانیم این موارد را حتی برای برگزاری یك مراسم عزای ساده در نظر بگیریم یا حتی برای مدیریت یك شركت یا گروه كاری بزرگ و باید این‌نكته را در پایان درنظر بگیریم كه هم افزایی كار گروهی به شرط جدیت افراد زیر مجموعه گروه قطعا با پیروزی روبرو خواهد شد.

دسترسی سریع
گل خونه