از ساعت به مدت

خاطرات جالب قهرمان جودوی ایران و آسیا از تعصبش به وطن

مسعود حاجی آخوندزاده در گفت و گویی با "ورزش و جامعه" از تعصب و انگیزه ورزشی اش از كودكی تا كنون خاطراتی را بازگو كرد.

1400/03/19
13:54

به گزارش رادیو ورزش؛ ورزش و جامعه با مسعود حاجی آخوندزاده قهرمان جودوی ایران و آسیا درباره موضوع این هفته برنامه كه بحث هویت و تعصب ملی است به گفت و گو پرداخت.

مسعود حاجی آخوندزاده با اشاره به تعصب ورزشكاران به میهن و تاثیرات آن گفت: به نظر من تعصب ملی در هر ورزشكاری چه كم و چه زیاد در مسابقات مختلف وجود دارد و تقویت شدن آن منوط به بهره برداری درست در تمرینات می تواند باشد. ما زمانی كه كارهای روانی انجام می دهیم و نسبت به آن كارها تعصب داریم، باعث می شود كه بهتر تمرین كنیم و در مسابقات بهتر ظاهر شویم كه مصداق بارز آن در بحث روانی است. من در مسابقات المپیك آتن 5 ماه قبل دچار آسیب دیدگی شدم و تمرینات بسیار محدودی داشتم و فقط در یك اتاق تمرینات ذهنی و روانی انجام می دادم و فكر می كردم كه تماشاچیان در حال تشویق من هستند و در مسابقه با یك حریف گرجستانی بازی داشتم و كه یونان او را خریده بود و تماشاچیان آمده بودند تا او را تشویق كنند. در ابتدای مسابقه به او امتیاز دادم ولی تمرینات ذهنی كه انجام دادم  خیلی تاثیر داشت و فكر می كردم مردم در حال تشویق كردن من هستند و همین ذهنیت باعث شد رو به جلو پیش روم و حریف را ضربه فنی كنم.

او از خاطره انگیزترین برخوردش از طرف مردم گفت: یك بار از مسابقات برمی گشتم و در آن مسابقه مدال طلا گرفته بودم و در فرودگاه یك خانم مسن به استقبال من آمد و از فرط خوشحالی گریه می كرد. این ها چیزهایی است كه با پول نمی توان خرید و بار سنگینی را بر دوش ما می گذارد. و این ورزش چیزی هست كه می شود با آن و بدون هیچ هزینه ای مردم را خوشحال كرد و با چیز دیگری قابل قیاس نیست.

قهرمان جودوی ایران و آسیا از تاثیرات این اتفاقات در زندگی افزود: این موارد در زندگی هم بی تاثیر نیست. ما شاید از لحاظ مالی وضعیت خوبی نداشتیم ولی من از زمان نوجوانی در حال برگزاری مسابقات سنگین بودم، وزن كم می كردم و ماه ها غذا نمی خوردم. در یك مسابقه دستم از لباس جودو بیرون زد و تا كنون فكر می كنم همه بیمارستان های كشورهای مختلف را رفته باشم. حتی در یك بازی من قهرمان شدم و قرآن را در كشوری كه اعتقادی به آن نداشتند بالا بردم. پشت همه این اتفاقات انگیزه و تعصب ملی وجود داشت و تقویت و ارج نهادن به این موضوع بسیار حائز اهمیت می باشد.

حاجی آخوندزاده در پایان ادامه داد: بحث فرار نخبه ها همیشه مساله نگران كننده ای برای كشور بوده و ما باید جلوی این قبیل اتفاقات را در ورزش هم بگیریم و بستری فراهم كنیم تا این قبیل از اتفاقات در ورزش رخ ندهد كه این موضوع به ورزشكار و شخصیت فردی او برمی گردد و یك حركت اشتباه از طرف ورزشكاران كه خوشایند عموم مردم نباشد آسیب به سزایی به جامعه وارد می كند.

گفتنی است برنامه ورزش و جامعه هر روز از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 12 ظهر از رادیو ورزش پخش می گردد.

دسترسی سریع
ورزش و جامعه