ورزش و جامعه هر روز به جز جمعه از ساعت 12:00 به مدت 60دقیقه

رادیو ورزش

ورزش و جامعه

توسعه وقف ورزشی نیازمند حمایت کارگزاران مذهبی

برنامه ورزش و جامعه سه شنبه 7 آبان با حضور دکتر محمدمهدی رحمتی، جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان به موضوع وقف در ورزش و خیرین ورزشی اختصاص داشت.

1398/08/08
11:09

به گزارش رادیو ورزش؛ ساخت اماکن درمانی، مذهبی و آموزشی به همت خیرین، سنتی دیرپا و جاافتاده در کشورمان است. رویه ای که پس از سالها حضور خیرین در فراهم کردن امکاناتی از این دست امروزه سازمان یافته محسوب می شود و با تشکیل مجامع مختلف اقدامات افرادی را که تمایل دارند اماکن ورزشی بسازند در مسیر مورد نیاز هدایت و راهنمایی می کند. مجمع خیرین مدرسه ساز و خیرین سلامت دو نهاد شناخته شده در حوزه وقف کشورمان هستند که اقدامات افراد خیر را برای هرگونه کمک به مدرسه سازی و مراکز بهداشتی و درمانی سامان می دهند.
نیازهای جامعه ما دیگر صرفا به آموزش و سلامت محدود نمی شود و جوانان خواسته های اجتماعی دیگری هم دارند که برآورده کردن آنها صرفا توسط دولت امکان پذیر نیست. نیازهایی که هزینه های کلانی را روی دست دولت می گذارد و در عین حال پاسخگوی جامعه هم نخواهد بود.
محمدمهدی رحمتی، جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان در خصوص تغییر نگرشها در خصوص وقف در ورزش گفت: ما اگر به تعریف وقف توجه کنیم؛ به معنی حبس مال در جاری کردن منافع است. منافع برای جامعه جاری می شود و توزیع ثروت در جهت فقرزدایی، کاهش فاصله اجتماعی، تحقق عدالت اجتماعی، ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری، توسعه اقتصادی جامعه، ایجاد پیوند بین نیروهای مادی و فرامادی، کاهش آسیبهای ناشی از مادی گرایی، تقویت عملکرد نهادها و سازمانهای مهم اجتماعی و فراهم کردن شرایط برای فعالیت بهتر و سودمندتر آنها را در پی دارد.
دو نهاد دین و ورزش از ظرفیتهای بالایی برخوردارند. نهاد دین می تواند با تبلیغ موثر کارگزارانشان در امر ورزش به عنوان یک ضرورت و نیاز اجتماعی توجه مومنان خیر را متوجه عرصه ورزش کند که منافع اجتماعی بسیاری را در پی دارد و صدقه جاریه محسوب می شود و سودی پایدار است. با پذیرش این گزاره که عبادت جز خدمت به خلق نیست؛ متوجه می شویم که الگوسازی مناسبی برای استفاده از ظرفیتها و توان های خیرین در حوزه ورزش صورت نگرفته است.
رحمتی در ادامه بیان کرد: وقف باید صرف امور اجتماعی و عام المنفعه شود. بنابراین وقف در ورزش بیشتر معطوف به ورزش همگانی است تا حرفه ای و قهرمانی.
برنامه ورزش و جامعه امروز با اجرای نوروزی پخش شد. این برنامه زنده همه روزه بجز جمعه ها ساعت 12 به مدت 55 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
ورزش و جامعه