از ساعت به مدت

فرهنگ روحیه جوانمردانه در مسابقات ورزشی


برنامه "ورزش و جامعه" این هفته (11 تا 15 خرداد) به موضوع فرهنگ پذیرش باخت و برتری رقیب در رقابتهای ورزشی با روحیه جوانمردانه اختصاص دارد.

1398/03/12
08:19


به گزارش رادیو روزش؛ مجید كوهستانی، سردبیر سرویس ورزشی سایت تابناك، در ارتباط با موضوع برنامه گفت: روحیه جوانمردانه یك مبحث بسیار وسیع و دارای شاخه های زیاد است. از منظر اجتماعی فوتبال یك پدیده بسیار فراگیر اجتماعی است. آن چیزی كه اكنون در فوتبال می بینیم، عدم شناخت مدیران و برنامه ریزان فوتبال ما با ابعاد روحیات انسانی مخصوصاً در قشری است كه هوادار فوتبال هستند.
وی، تصریح كرد: در دنیا، فوتبال را به عنوان صنعت تفریح و سود می دانند؛ اما ما در ایران صنعت جنگ و ضرر داریم؛ یعنی در مقابل معنایی كه امروز در فوتبال دنیا به دنبالش هستند، ما هم در فوتبال ضرر و زیان می دهیم و در كنار آن، چیزی كه تولید می كنیم، بیشتر خشونت، كینه و نفرت است. همه این موارد پیش زمینه هایی دارد كه تمام آن به خودمان برمی گردد.
متأسفانه كارهایی كه برای تماشای یك فوتبال زیبا فراهم می كنیم با هدفی كه دنبالش هستیم، متناسب نیست. ما باید نخست پیشگیری كنیم و سپس اگر خلافی صورت گرفت، تنبیهات و محرومیت هایی را درنظر بگیریم. پیش زمینه ها از روزهای قبل مسابقه و از بیرون ورزشگاه شروع می شود. نحوه مصاحبه مدیران در ایجاد چنین مشكلاتی تأثیرات زیادی دارد. ما از دقیقه اول، اولین بازی فصل شروع به اعتراض به داور می كنیم. گرفتن نتیجه در باشگاه نهادینه شده است كه به روی نیمكت تسری پیدا می كند؛ نیمكت به بازیكنان منتقل می كند و كل این جریان خشونت را به روی سكوها سرایت می دهد.
كوهستانی، در مقایسه فرهنگ برد و باخت در ایران با كشورهای اروپایی اظهار كرد: برد و باخت در فوتبال گزنده است؛ اما باشگاه های خارجی و اروپایی این مسئله را آنقدر زیبا به نمایش می گذارند كه حتی باخت را هم به عنوان یك لذت تحویل مخاطب می دهند. متأسفانه در فوتبال ایران، این مسائل نرم افزاری از عوامل باشگاه نشأت می گیرد و به مغز مخاطب تسری پیدا می كند.
برنامه ورزش و جامعه، با اجرای نوروزی، روزهای شنبه تا چهارشنبه، ساعت 12:30 به مدت 60 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
ورزش و جامعه