ورزش و جامعه هر روز به جز جمعه از ساعت 12:00 به مدت 60دقیقه

فرهنگ روحیه جوانمردانه در مسابقات ورزشی


برنامه "ورزش و جامعه" این هفته (11 تا 15 خرداد) به موضوع فرهنگ پذیرش باخت و برتری رقیب در رقابتهای ورزشی با روحیه جوانمردانه اختصاص دارد.

1398/03/12
08:19


به گزارش رادیو روزش؛ مجید کوهستانی، سردبیر سرویس ورزشی سایت تابناک، در ارتباط با موضوع برنامه گفت: روحیه جوانمردانه یک مبحث بسیار وسیع و دارای شاخه های زیاد است. از منظر اجتماعی فوتبال یک پدیده بسیار فراگیر اجتماعی است. آن چیزی که اکنون در فوتبال می بینیم، عدم شناخت مدیران و برنامه ریزان فوتبال ما با ابعاد روحیات انسانی مخصوصاً در قشری است که هوادار فوتبال هستند.
وی، تصریح کرد: در دنیا، فوتبال را به عنوان صنعت تفریح و سود می دانند؛ اما ما در ایران صنعت جنگ و ضرر داریم؛ یعنی در مقابل معنایی که امروز در فوتبال دنیا به دنبالش هستند، ما هم در فوتبال ضرر و زیان می دهیم و در کنار آن، چیزی که تولید می کنیم، بیشتر خشونت، کینه و نفرت است. همه این موارد پیش زمینه هایی دارد که تمام آن به خودمان برمی گردد.
متأسفانه کارهایی که برای تماشای یک فوتبال زیبا فراهم می کنیم با هدفی که دنبالش هستیم، متناسب نیست. ما باید نخست پیشگیری کنیم و سپس اگر خلافی صورت گرفت، تنبیهات و محرومیت هایی را درنظر بگیریم. پیش زمینه ها از روزهای قبل مسابقه و از بیرون ورزشگاه شروع می شود. نحوه مصاحبه مدیران در ایجاد چنین مشکلاتی تأثیرات زیادی دارد. ما از دقیقه اول، اولین بازی فصل شروع به اعتراض به داور می کنیم. گرفتن نتیجه در باشگاه نهادینه شده است که به روی نیمکت تسری پیدا می کند؛ نیمکت به بازیکنان منتقل می کند و کل این جریان خشونت را به روی سکوها سرایت می دهد.
کوهستانی، در مقایسه فرهنگ برد و باخت در ایران با کشورهای اروپایی اظهار کرد: برد و باخت در فوتبال گزنده است؛ اما باشگاه های خارجی و اروپایی این مسئله را آنقدر زیبا به نمایش می گذارند که حتی باخت را هم به عنوان یک لذت تحویل مخاطب می دهند. متأسفانه در فوتبال ایران، این مسائل نرم افزاری از عوامل باشگاه نشأت می گیرد و به مغز مخاطب تسری پیدا می کند.
برنامه ورزش و جامعه، با اجرای نوروزی، روزهای شنبه تا چهارشنبه، ساعت 12:30 به مدت 60 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
ورزش و جامعه