ورزش و جامعه هر روز به جز جمعه از ساعت 12:00 به مدت 60دقیقه

آثار متقابل ورزش و روابط عمومی


برنامه "ورزش و جامعه" این هفته (21 تا 25 اردیبهشت) به موضوع ارتباطات و روابط عمومی اختصاص دارد.

1398/02/22
08:21


به گزارش رادیو ورزش؛ روابط عمومی، مجموعه از اقدامات و کوشش های حساب شده ای است که هر سازمان برای برقراری ارتباط مؤثرتر و هدفمندتر با گروه هایی که با آن سازمان در ارتباط هستند، انجام می دهد. روابط عمومی کار رو به رو شدن یک سازمان، مؤسسه یا مجموعه را با مخاطبانش از طریق پرداختن به موضوعات، مطالب و اخباری انجام می دهد که به منافع مشترک آنها ارتباط پیدا می کند. سخنرانی در کنفرانس ها، کار با رسانه ها، ارتباطات بحران، اشتغال به امور اجتماعی از طریق رسانه ها و ارتباط با کارکنان از جمله وظایف روابط عمومی تعریف شده است.
پژمان نیاکی، کارشناس ارشد روابط عمومی، در تعریف روابط عمومی اظهار داشت: بنده روابط عمومی را ارتباط دوسویه بین سازمان و مخاطب می دانم. روابط عمومی هنر هشتم نام گرفته است و قطعاً یک هنر و علم در کنار هم است. اگر فردی که مسئولیت روابط عمومی را برعهده می گیرد، بتواند با هنر و از نگاه علمی ارتباط خوبی را با مخاطب برقرار کند؛ به طوریکه این ارتباط دوسویه باشد و مخاطب به او اطمینان پیدا کند، می تواند موفق شود.
وی، مجدداً به این موضوع که روابط عمومی یک علم است، تأکید کرد و گفت: اطلاع رسانی باید مهندسی شده و نه سانسور شده در اختیار افراد قرار بگیرد. این دو مقوله کاملاً با هم متفاوت هستند. متأسفانه در کشور ما گاهاً به خاطر اینکه مدیران ارشد یک سازمان که هیچ تخصص مدیریت هم ندارند، به سمت انتخاب افرادی می روند که باز تخصص مدیریت روابط عمومی را ندارند و ما با معضل سانسور مواجه می شویم.
نیاکی، افزود: در ورزش تیم های بسیاری داریم که برای اردو و مسابقات اعزام می شوند و بعضاً می بینیم که ورزشکار ما در آن کشور می ماند. اولین کاری که روابط عمومی آن بخش ورزشی انجام می دهد، منکر شدن موضوع است و گاهی تا حدی پیش می رود که می گوید این بازیکن همین اکنون در مجموعه ورزشی در حال تمرین است. با رسانه هایی که در ارتباط است، هماهنگ می کند که این خبر را پوشش ندهید؛ حتی ممکن است به سمتی برود که موضوع را امنیتی جلوه بدهد و وقتی مصاحبه آن بازیکن با یک رسانه خارجی بیرون می آید، سعی می کند جهت را تغییر دهد و می گوید که این ورزشکار پرچمش را به پول فروخته است. در حالیکه در تمام دنیا اولین گام برای خروج از بحران، پذیرش آن است. بخش دوم آنالیز است و بخش های بعدی خروج از آن بحران است. اگر سازمانی بتواند بدرستی از این بحران خارج شود، الگویی برای دیگر سازمان ها خواهد بود.
برنامه ورزش و جامعه، با اجرای درخشنده، شنبه هر هفته ساعت 12:30 به مدت 60 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
ورزش و جامعه