از ساعت به مدت

آثار متقابل ورزش و روابط عمومی


برنامه "ورزش و جامعه" این هفته (21 تا 25 اردیبهشت) به موضوع ارتباطات و روابط عمومی اختصاص دارد.

1398/02/22
08:21


به گزارش رادیو ورزش؛ روابط عمومی، مجموعه از اقدامات و كوشش های حساب شده ای است كه هر سازمان برای برقراری ارتباط مؤثرتر و هدفمندتر با گروه هایی كه با آن سازمان در ارتباط هستند، انجام می دهد. روابط عمومی كار رو به رو شدن یك سازمان، مؤسسه یا مجموعه را با مخاطبانش از طریق پرداختن به موضوعات، مطالب و اخباری انجام می دهد كه به منافع مشترك آنها ارتباط پیدا می كند. سخنرانی در كنفرانس ها، كار با رسانه ها، ارتباطات بحران، اشتغال به امور اجتماعی از طریق رسانه ها و ارتباط با كاركنان از جمله وظایف روابط عمومی تعریف شده است.
پژمان نیاكی، كارشناس ارشد روابط عمومی، در تعریف روابط عمومی اظهار داشت: بنده روابط عمومی را ارتباط دوسویه بین سازمان و مخاطب می دانم. روابط عمومی هنر هشتم نام گرفته است و قطعاً یك هنر و علم در كنار هم است. اگر فردی كه مسئولیت روابط عمومی را برعهده می گیرد، بتواند با هنر و از نگاه علمی ارتباط خوبی را با مخاطب برقرار كند؛ به طوریكه این ارتباط دوسویه باشد و مخاطب به او اطمینان پیدا كند، می تواند موفق شود.
وی، مجدداً به این موضوع كه روابط عمومی یك علم است، تأكید كرد و گفت: اطلاع رسانی باید مهندسی شده و نه سانسور شده در اختیار افراد قرار بگیرد. این دو مقوله كاملاً با هم متفاوت هستند. متأسفانه در كشور ما گاهاً به خاطر اینكه مدیران ارشد یك سازمان كه هیچ تخصص مدیریت هم ندارند، به سمت انتخاب افرادی می روند كه باز تخصص مدیریت روابط عمومی را ندارند و ما با معضل سانسور مواجه می شویم.
نیاكی، افزود: در ورزش تیم های بسیاری داریم كه برای اردو و مسابقات اعزام می شوند و بعضاً می بینیم كه ورزشكار ما در آن كشور می ماند. اولین كاری كه روابط عمومی آن بخش ورزشی انجام می دهد، منكر شدن موضوع است و گاهی تا حدی پیش می رود كه می گوید این بازیكن همین اكنون در مجموعه ورزشی در حال تمرین است. با رسانه هایی كه در ارتباط است، هماهنگ می كند كه این خبر را پوشش ندهید؛ حتی ممكن است به سمتی برود كه موضوع را امنیتی جلوه بدهد و وقتی مصاحبه آن بازیكن با یك رسانه خارجی بیرون می آید، سعی می كند جهت را تغییر دهد و می گوید كه این ورزشكار پرچمش را به پول فروخته است. در حالیكه در تمام دنیا اولین گام برای خروج از بحران، پذیرش آن است. بخش دوم آنالیز است و بخش های بعدی خروج از آن بحران است. اگر سازمانی بتواند بدرستی از این بحران خارج شود، الگویی برای دیگر سازمان ها خواهد بود.
برنامه ورزش و جامعه، با اجرای درخشنده، شنبه هر هفته ساعت 12:30 به مدت 60 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
ورزش و جامعه