از ساعت به مدت

رادیو ورزش

دانشكده مديريت ورزشي

سرانه ورزشی ایران و فاصله آن با استاندارد جهانی

برنامه "دانشكده مدیریت ورزشی" چهارشنبه 8 آبان، با حضور دكتر نیما ماجدی، دكترای مدیریت ورزشی و مدرس فدراسیون فوتبال، به موضوع مدیریت سرانه ورزشی در كشور پرداخت.

1398/08/08
15:11

به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر نیما ماجدی، دكترای مدیریت ورزشی و مدرس فدراسیون فوتبال، سرانه ورزشی را اینطور تعریف كرد: سرانه ورزشی به مفهوم این است كه هر فرد از جامعه چه میزان فضای ورزشی را در اختیار دارد. فضاهای ورزشی چه سرپوشیده و چه روباز اندازه گیری و به تعداد افراد جامعه تقسیم می شود كه عدد بدست آمده را سرانه ورزشی می گویند.
دكتر ماجدی، خاطرنشان كرد: سرانه فضاهای ورزشی در كشور ما حدود 1 متر است. وزیر ورزش و جوانان در سال 97 آماری را ارائه كرد كه سرانه ورزشی تحت اختیار این وزارتخانه 87 سانتی متر است. ما یك سری اماكن ورزشی دیگری هم داریم كه در اختیار شهرداری ها و آموزش و پرورش است و اگر مجموعه اینها را درنظر بگیریم، سرانه ورزشی مان حدود 1 متر خواهد بود. البته ممكن است این سالنهای ورزشی به لحاظ جغرافیایی و تخصصی توزیع مناسبی هم نداشته باشند. ممكن است این فضاها عمدتاً در چند رشته خلاصه شده باشد و دیگر رشته ها زیاد مورد توجه قرار نگرفته باشند.
این كارشناس مدیریت، به مقایسه وضعیت سرانه ورزشی ایران با دیگر كشورها پرداخت و گفت: سرانه كشورهای پیشرفته كه در این زمینه رشد داشته اند، مانند ژاپن به حدود 8 متر می رسد. متأسفانه ما در بحث سرانه ورزشی با استانداردهای حرفه ای فاصله داریم. بنابراین باید تلاش كنیم كه خودمان را به این استانداردها نزدیك كنیم.
وی، در پاسخ به این پرسش كه چگونه می توانیم خودمان را به استانداردها نزدیك كنیم، تصریح كرد: بنابر آماری كه وزارت ورزش و جوانان اعلام كرده، ما 3500 طرح نیمه تمام ورزشی داریم؛ علاوه بر آن نزدیك به 900 طرح مصوب ورزشی داریم كه كاری درباره آنها انجام نشده است. به نظرم این فضاها می توانند بهتر مدیریت شوند كه 3500 طرح روی دستمان نماند.
برنامه دانشكده مدیریت ورزش، روزهای چهارشنبه ساعت 13:05 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشكده مدیریت ورزشی