از ساعت به مدت

رادیو ورزش

دانشكده مديريت ورزشي

چالش ها و فرصت های خصوصی سازی در ورزش

برنامه "دانشكده مدیریت" چهارشنبه 24 مهر، با حضور دكتر نیما ماجدی، دكترای مدیریت ورزشی و مدرس فدراسیون فوتبال، به موضوع لزوم خصوصی سازی در ورزش اختصاص داشت.

1398/07/25
20:57

به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر نیما ماجدی، دكترای مدیریت ورزشی و مدرس فدراسیون فوتبال، در ارتباط با موضوع برنامه گفت: خصوصی سازی به معنای انتقال مالكیت اموال، شركت های تجاری و سازمان های تحت تصدی گری دولت به بخش خصوصی است. به این مفهوم كه دولت بتواند تصدی گری را در حوزه های مختلفی كه قابل انتقال به بخش های غیردولتی است، انجام دهد.
وی، در پاسخ به این پرسش كه آیا در خصوصی سازی می توان مدیریت بهتری را شاهد بود، عنوان كرد: در بعضی از بخش ها می توان كارآمدتر برنامه ریزی كرد؛ بهره وری و تأثیرگذاری بیشتری داشت. یك سری بخش ها هم در خدمات عمومی دخیل هستند، مانند بحث های سلامتی و حمل و نقل كه در این بخش ها دولت تصدی گری داشته باشد، بهتر است. اكنون در عمده ای از بخش ها، دولت می تواند واگذاریها را به بخش خصوصی انجام دهد كه ورزش هم یكی از این حوزه هاست.
دكتر ماجدی، خاطرنشان كرد: انتقال مالكیت به بخش خصوصی مزایای مختلفی دارد. نخست اینكه كار دولت سبك تر می شود؛ به مفهوم اینكه دولت دیگر مجبور نیست در خیلی از بخش ها مستقیماً دخالت كند؛ فقط می تواند بحث نظارت و كنترل را داشته باشد.
وی، با بیان اینكه برای انجام خصوصی سازی نیاز به یك سری بسترها وجود دارد، اظهار كرد: این بسترها عمدتاً باید از سوی دولت فراهم شوند. فردی كه می خواهد در حوزه ورزش فعال بخش خصوصی شود، در درجه اول باید از آورده خود كسب درآمد كند و به سود برسد. متأسفانه در حال حاضر چنین شرایطی در كشور ما فراهم نیست. هنوز روی موضوع پخش تلویزیونی كه شاید عمده درآمد باشگاه های ورزشی را تشكیل می دهد، بحث است و به جمع بندی نرسیده اند كه چطور شكل بگیرد.
برنامه دانشكده مدیریت ورزشی، روزهای چهارشنبه ساعت 13:05 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشكده مدیریت ورزشی