دانشکده مدیریت ورزشی پنج شنبه از ساعت 13:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دانشكده مديريت ورزشي

چالش ها و فرصت های خصوصی سازی در ورزش

برنامه "دانشکده مدیریت" چهارشنبه 24 مهر، با حضور دکتر نیما ماجدی، دکترای مدیریت ورزشی و مدرس فدراسیون فوتبال، به موضوع لزوم خصوصی سازی در ورزش اختصاص داشت.

1398/07/25
20:57

به گزارش رادیو ورزش؛ دکتر نیما ماجدی، دکترای مدیریت ورزشی و مدرس فدراسیون فوتبال، در ارتباط با موضوع برنامه گفت: خصوصی سازی به معنای انتقال مالکیت اموال، شرکت های تجاری و سازمان های تحت تصدی گری دولت به بخش خصوصی است. به این مفهوم که دولت بتواند تصدی گری را در حوزه های مختلفی که قابل انتقال به بخش های غیردولتی است، انجام دهد.
وی، در پاسخ به این پرسش که آیا در خصوصی سازی می توان مدیریت بهتری را شاهد بود، عنوان کرد: در بعضی از بخش ها می توان کارآمدتر برنامه ریزی کرد؛ بهره وری و تأثیرگذاری بیشتری داشت. یک سری بخش ها هم در خدمات عمومی دخیل هستند، مانند بحث های سلامتی و حمل و نقل که در این بخش ها دولت تصدی گری داشته باشد، بهتر است. اکنون در عمده ای از بخش ها، دولت می تواند واگذاریها را به بخش خصوصی انجام دهد که ورزش هم یکی از این حوزه هاست.
دکتر ماجدی، خاطرنشان کرد: انتقال مالکیت به بخش خصوصی مزایای مختلفی دارد. نخست اینکه کار دولت سبک تر می شود؛ به مفهوم اینکه دولت دیگر مجبور نیست در خیلی از بخش ها مستقیماً دخالت کند؛ فقط می تواند بحث نظارت و کنترل را داشته باشد.
وی، با بیان اینکه برای انجام خصوصی سازی نیاز به یک سری بسترها وجود دارد، اظهار کرد: این بسترها عمدتاً باید از سوی دولت فراهم شوند. فردی که می خواهد در حوزه ورزش فعال بخش خصوصی شود، در درجه اول باید از آورده خود کسب درآمد کند و به سود برسد. متأسفانه در حال حاضر چنین شرایطی در کشور ما فراهم نیست. هنوز روی موضوع پخش تلویزیونی که شاید عمده درآمد باشگاه های ورزشی را تشکیل می دهد، بحث است و به جمع بندی نرسیده اند که چطور شکل بگیرد.
برنامه دانشکده مدیریت ورزشی، روزهای چهارشنبه ساعت 13:05 به مدت 25 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشکده مدیریت ورزشی