از ساعت به مدت

رادیو ورزش

دانشكده مديريت ورزشي

اصول مدیریت تغییر در ورزش

برنامه "دانشكده مدیریت ورزشی" چهارشنبه 6 شهریور، دكتر علی محمد میرزاده، دكترای جامعه شناس و مدرس دوره های مدیریت كسب و كار، در ادامه بحث مدیریت تغییر مطالبی را عنوان كرد.

1398/06/06
18:45

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی رادیو ورزش؛ دكتر علی محمد میرزاده، دكترای جامعه شناس و مدرس دوره های مدیریت كسب و كار، درباره مفهوم مدیریت تغییر گفت: مدیریت تغییر همان مهندسی دوباره است كه به جای وظایف، فرآیندها در نظر گرفته می شود. مدیریت تغییر می گویند ما باید با 3 عنصر مشتریان(مخاطبین)، رقبا و دگرگونی ها، فرآیندی رفتار كنیم.
دكتر میرزاده، تصریح كرد: دگرگونی ها و تغییر به دو دسته دگرگونی های درونی و بیرونی تقسیم بندی می شود. بسیاری از دگرگونی های بیرونی در اختیار مجموعه مدیریتی نیستند؛ اما اگر هر چقدر آنها را زودتر پیش بینی كنیم و برایشان برنامه داشته باشیم، بهتر می توانیم كنترلشان كنیم.
وی، در تعریف دگرگونی های درونی گفت: دگرگونی درونی به معنای همه چیز را از نو آغاز كردن است. خیلی از ساختارهایی كه در ذهن ما شكل گرفته اند، شاید عرف های درستی نیستند. یك سری پارادیم ها شكل گرفته كه ما به صورت روزمره به آنها عادت كرده ایم و تركشان برایمان سخت است. این مسئله حتی در زندگی شخصی ما هم نمود دارد و بسیاری از فضاهای مدیریتی را شامل می شود. بسیاری از مدیران ما به برخی مكاتبات و فرم ها عادت كرده اند و اگر فرم تغییر كند، اذیت می شوند؛ در حالیكه شاید این فرم 40 سال قبل طراحی شده باشد. در بحث مهندسی مجدد ما دنبال فرآیند سازی هستیم و عناصر ذكر شده را در نظر می گیریم.
این كارشناس مدیریت، نیز در خصوص فضای رقابتی موجود در سیستم مدیریت ورزش كشور اظهار كرد: یكی از مواردی كه در فضای رقابت مدیریت باشگاه داری و ورزش در ایران داریم، این است كه افراد بیشتر برای تقابل می آیند نه تعامل؛ یعنی فرآیند تعامل در ورزش ما نسبت به تقابل جای بسیار كمتری دارد. اگر تعاملی هم باشد، كاركرد پنهان آن تقابل است؛ یعنی در ظاهر با هم تعامل داریم؛ اما در پشت صحنه این تعامل را قبول نداریم.
برنامه دانشكده مدیریت ورزشی، با اجرای زمانی، روزهای چهارشنبه ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشكده مدیریت ورزشی