از ساعت به مدت

رادیو ورزش

دانشكده مديريت ورزشي

ویژگیهای یك مدیر ورزشی موفق از نگاه مهندس فائقی

برنامه "دانشكده مدیریت ورزشی" چهارشنبه 23 مرداد، با حضور مهندس سعید فائقی، مدیر اسبق سازمان تربیت بدنی، به بررسی ویژگیهای لازم یك مدیر ورزی پرداخت.

1398/05/23
21:12

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی رادیو ورزش؛ مهندس سعید فائقی، مدیر اسبق سازمان تربیت بدنی، در تشریح تفاوت بین مدیران تجربی با مدیران كلاسیك عنوان كرد: مدیریت حرفه ای به این معناست كه مدیر هم بایستی تحصیلات آكادمیك و هم شناخت كافی از حوزه مدیریت داشته باشد. در ورزش محورهایی برای شناخت وجود دارد كه با بیرون این محیط خیلی متفاوت است. ورزش به نوعی یك محیط خود توان است. در مملكت 3 قوه مجریه، مققنه و قضایی وجود دارد كه در ورزش هر 3 قوه در یك جا جمع است؛ یعنی یك مدیر ورزشی هم باید اجرا كند؛ هم در حین اجرا، قوانین و مقررات را رعایت كنید و قانونمندی در دل خودش قرار دارد.

وی، تصریح كرد: در ورزش گفته می شود حق نداری برای مواردی كه در درون اتفاق افتاده به حوزه های دیگر مراجعه كنی. داوری در دل ورزش وجود دارد و در دل داوری، استیناف هم قرار دارد. همچنین گفته می شود اگر موردی داشتی باید به داوری لایحه بروی كه به این سیستم، سیستم خود توان می گویند.

مهندس فائقی، ویژگیهایی كه یك مدیر ورزشی باید داشته باشد را اینطور بیان كرد: مدیری كه به حوزه ورزش می آید، باید به مدیریت خود توانایی مجهز شود؛ یعنی قهرمان باشد یا دوره های مربیگری را گذرانده باشد، خیلی بهتر است. در ورزش یك مسئله ای كه خیلی نمود دارد و ای كاش در سایر حوزه ها هم نمود داشت، بازی جوانمردانه "فیرپلی" است. در ورزش یك مدیر باید نهایت انصاف را رعایت كند.

یك مدیر حتماً باید كاریزماتیك باشد؛ به طور مثال فرگوسن كه یك فرد خیلی سطح بالایی بود و قرارداد بالایی داشت، درآمدش را با تیمش تقسیم می كرد و وقتی تیمش قوی می شد، آنها به كمك وی می پرداختند. فرگوسن فقط خودش را نمی دید. یك مدیر باید خود را فدا و وقف سیستم خودش كند.

برنامه دانشكده مدیریت ورزشی، روزهای چهارشنبه، ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشكده مدیریت ورزشی