از ساعت به مدت

رادیو ورزش

دانشكده مديريت ورزشي

هدف گذاری، شرط موفقیت ورزش یك كشور

برنامه "دانشكده مدیریت ورزشی" چهارشنبه 9 مرداد، با حضور میرزاده، دكترای جامعه شناس و مدرس دوره های مدیریتی، به موضوع هدف گذاری در ورزش اختصاص داشت.

1398/05/09
21:20

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی رادیو ورزش؛ میرزاده، دكترای جامعه شناس و مدرس دوره های مدیریتی، در پاسخ به این سوال كه یك مدیر چطور می تواند از منابع در دسترس خود برای بهتر شدن وضعیت باشگاه استفاده كرده و هدف گذاری كند، اظهار داشت: متأسفانه اكنون خیلی از باشگاه های ما هدف ندارند. ما نخست باید ببینیم هدف از ورزش در دنیا چیست. وقتی به كشورهای دیگر می رویم، می بینیم هدف از ورزش سلامتی، درستی، دوستی، شادابی و نشاط است؛ اما در بعضی از جوامع و حتی گاهی در كشور خودمان، هدف از ورزش رقابت، كسب درآمد، معروف شدن و تفرقه است.
میرزاده، در ادامه گفت: در دوره های مدیریت یك دوره هایی به نام مدیریت هدف داریم كه در این دوره ها گفته می شود هدف گذاری ویژگیهای مختلفی دارد. عملاً وقتی ما نمی دانیم چقدر، چه زمانی، به كجا می خواهیم برسیم، معلوم است كه تلاش نمی كنیم. ما باید زمان و اندازه گیری داشته و خاص باشیم. در مسابقات اروپایی، كشوری كه شاید جمعیت آن اندازه یك استان ماست، با هدف ورزش برای شادابی و نشاط شركت می كند، می بازد؛ اما مردم آن كشور لذت می برند و تشویقشان دنیا را می گیرد. آنها برند ورزش می شوند و دنیا به آن لذت و هدف تعظیم می كند.
وی، با طرح این سوال كه ما در ورزشمان چه هدف و چشم اندازی داریم، اظهار كرد: در جامعه شناسی گفته می شود خیلی افراد به دلیل اینكه نمی دانند چه می خواهند، هر لحظه یك جا می روند و هیچ وقت هم به هیچ جا نمی رسند. ما باید هدف گذاری كنیم و برای هدفمان زمان تعیین كنیم؛ برای آن ارزش قائل شویم و برنامه داشته باشیم.
با توجه به اینكه چشم انداز نداریم، مدیری كه می آید، می خواهد خود را برجسته و برند كند و نیز فضای اقتصادی خود را تأمین كند و این باعث می شود كه ما اصلاً در نیازسنجی و آسیب شناسی باشگاه ها، خواسته های هواداران و هدفگذاری صحیح خیلی خوب رفتار نكنیم.
برنامه دانشكده مدیریت ورزشی، با اجرای زمانی، روزهای چهارشنبه، ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشكده مدیریت ورزشی