از ساعت به مدت

رادیو ورزش

دانشكده مديريت ورزشي

ویژگی‌های یك مدیر ورزشی موفق

برنامه "دانشكده مدیریت ورزشی" دوشنبه 24 تیر، با حضور صادق رئیسی‌كیا، كارشناس ارشد مدیریت و حقوق ورزشی، به بررسی ویژگی های یك مدیر موفق ورزشی اختصاص داشت.

1398/04/24
19:35

به گزارش رادیو ورزش؛ صادق رئیسی كیا، كارشناس ارشد مدیریت و حقوق ورزشی، در تشریح ملاك های مدیر ورزشی موفق اظهار كرد: به طور كلی مدیر ورزشی موفق كسی است كه بتواند به خوبی تصمیم بگیرد و برای اینكه تصمیم گیرنده خوبی باشد، باید نسبت به حیطه مسئولیت خود شناخت داشته باشد؛ بتواند ارتباطات خوب بگیرد؛ در آن حوزه افراد با دانشی را جذب كند؛ با هماهنگ كردن افراد، انگیزه به آنها بدهد و در یك مسیر موفق و مشخص سازماندهی كرده و حركتشان بدهد.

در مرحله بعد، یك مدیر موفق باید اجرا كننده خوبی باشد و بتواند تصمیماتی كه در قالب برنامه ریزیها گرفته است را به خوبی اجرا كند. در این مسیر مدیر با چالش ها، موانع و مشكلات، مخالفت ها، ناهمانگی ها و بعضاً تند رویهایی مواجه می شود كه باید بتواند آنها را به موقع شناسایی كرده، نیروهای خود را سازماندهی مجدد كند و در مسیر هدف حركتشان بدهد؛ بهره وری و كارایی آنها را كنترل كند تا در آن مسیر با انگیزه باقی بمانند. در این مسیر ممكن است كاركنان به آموزشهایی نیاز داشته باشند كه یك مدیر باید بتواند به آنها آموزش بدهد و تعارض ها را برطرف كند.

وی، تأكید كرد: مدیر موفق ورزشی باید ارتباطات خوبی داشته باشد و با رسانه ها، اصحاب قدرت، سیاستمداران، حقوقدان ها، اقتصاددان ها، دانشگاهیان، كانون های هواداری، هواداران و طیف های مختلف مردم تعاملات مؤثری برقرار كند و از آن ارتباطات برای پیشبرد برنامه ها و سیاست ها استفاده كند.

برنامه دانشكده مدیریت ورزشی، با اجرای زمانی، دوشنبه ها ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشكده مدیریت ورزشی