از ساعت به مدت

رادیو ورزش

دانشكده مديريت ورزشي

كارشناس ارشد مدیریت و حقوق ورزشی در گفت‌وگو با رادیو ورزش عنوان كرد نیم درصد گردش اقتصاد ایران در اختیار صنعت ورزش

برنامه "دانشكده مدیریت ورزشی" چهارشنبه 12 تیر، با صادق رئیسی كیا، كارشناس ارشد مدیریت و حقوق ورزشی، درباره بحث مدیریت ورزشی به گفتگو پرداخت.

1398/04/12
18:04

به گزارش خبرنگار رادیو ورزش؛ صادق رئیسی كیا، كارشناس ارشد مدیریت و حقوق ورزشی، فلسفه وجودی مدیریت ورزشی را اینطور تشریح كرد: اهمیت و جایگاه ورزش در دنیا مرتب رو به توسعه است؛ سهم ورزش در اقتصادها هم به همین صورت در حال پیشرفت است. در اقتصاد ما حدود نیم درصد گردش اقتصاد در اختیار صنعت ورزش كشور قرار دارد؛ اما در اقتصادهای پیشرفته اینطور نیست. در همسایگی كشورمان، در تركیه نزدیك به 3 درصد و در بعضی از كشورها تا 5،6 درصد سهم گردش اقتصاد به ورزش اختصاص دارد. در حوزه ورزش شاهد رویدادهای بزرگی همچون المپیك و جام های جهانی هستیم. این روزها والیبال ایران برای چندمین بار در لیگ جهانی حضور پیدا می كند. بنابراین نه تنها فوتبال، بلكه رشته های ورزشی دیگر هم اهمیت بیشتری پیدا كرده اند و در همه سطوح در حال توسعه هستند. این مسئله خود مقدمه توجه به مدیریت ورزشی است. صنعتی با این گستردگی، تنوع و تعدد رشته را مدیرانی باید اداره كنند كه از شناخت لازم برخوردار باشند و براساس آن شناخت تصمیمات مناسب تری بگیرند.

رئیسی كیا، در پاسخ به این سوال كه شاخصه های یك مدیر موفق چیست، اظهار داشت: تعریف مدیر ورزشی موفق به نیاز و سطح بستگی دارد؛ به طور مثال به یك فردی برای اداره ورزش همگانی نیاز است و باید براساس آن نیاز مدیر ورزش همگانی موفق را تعریف كرد. طبیعتاً نیازها و شاخصه های ورزش سلامت هم با حوزه قهرمانی و حرفه ای متفاوت است. در نگاه ورزش سلامت، مدیری را باید انتخاب كرد كه به حوزه ورزش سلامت توجه بیشتری كند و با پیاده كردن برنامه ای صحیح، رویكرد باشگاه ها را به سمت ورزش سلامت سوق دهند.

برنامه دانشكده مدیریت ورزشی، با اجرای زمانی، چهارشنبه ها ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشكده مدیریت ورزشی