از ساعت به مدت

رادیو ورزش

دانشكده مديريت ورزشي

مروری بر تاریخچه مدیریت ورزشی


برنامه "دانشكده مدیریت ورزشی" چهارشنبه 5 تیر، با حضور صادق رئیسی كیا، كارشناس ارشد مدیریت و حقوق ورزشی، به ارائه تاریخچه مدیریت ورزشی اختصاص داشت.

1398/04/09
08:39


به گزارش رادیو ورزش؛ صادق رئیسی كیا، كارشناس ارشد مدیریت و حقوق ورزشی، در خصوص تاریخچه مدیریت ورزشی اظهار داشت: بشریت در تاریخ بسیار دور و در دوره باستان به ورزش به مفهوم امروزی اصلاً توجه نداشت؛ زیرا برای هر كاری یك تحرك جسمی لازم بود و فرد با طبیعت درگیر بود و باید به جنگ با طبیعت می رفت. اقتضای آن دوره حیات این بود كه انسان پرتحرك باشد و ورزش در نهاد فعالیت ها نهفته بود و شاید مستقل از آن فعالیت ها، انسان به ورزش فكر نمی كرد.
به تدریج كه تمدن رو به توسعه رفت و شهرنشینی رایج شد، تحرك انسان ها كمتر شد و علاقه مندی به این سمت رفت كه از آن نمادها و فعالیت ها یك مدل های ورزشی استخراج كنند؛ به طور مثال در دوران باستان شكار می كردیم؛ اما از زمانیكه شهرنشین شدیم، شكار نمی كردیم؛ اما به تیراندازی علاقه داشتیم و آن را به شهر آوردیم و در قالب یك ورزش به آن پرداختیم.
رئیسی كیا، افزود: در ابتدا نیاز ورزشی در قالب سرگرمی بروز پیدا كرد؛ بعد این سرگرمی ها به تدریج قاعده و قوانینی پیدا كرد؛ حس رقابت بین ورزشكاران بیشتر شكل گرفت؛ در نهایت در قرن نوزدهم ورزش تبدیل به یك صنعت شد و به تبع آن مدیریت ورزشی هم مفهوم تازه ای پیدا كرد.
وی، همچنین به تشریح لایه های مختلف مدیریت ورزشی پرداخت و گفت: برابر سیر تاریخی كه توضیح داده شد، مفهوم مدیریت ورزشی در چند لایه پیشرفت كرد. اگر در قالب سرگرمی و تفریح به آن نگاه كنیم، باشگاه هایی وجود دارند كه ورزش تفریحی و سرگرمی را دنبال می كنند. هدف این باشگاه ها ساختن ورزشكار حرفه ای نیست؛ بلكه پر كردن اوغات فراغت است.
یك بخش، نگاه به سلامت است. ورزش سلامت امروزه اهمیت پیدا كرده است. نگاه وزارت بهداشت و طرح نظام سلامت بیشتر به سمت درمان بود و اكنون تلاش می كند كه جنبه پیشگیری را تقویت كند. در لایه بعدی بحث ورزش قهرمانی و حرفه ای مطرح می شود كه اینجا دیگر رقابت بین خود ورزشكاران و نهادهایی كه برای مدیریت این بخش شكل گرفته اند، مدنظر است. در كنار این موارد بحث مدیریت رسانه مطرح است؛ به واسطه اینكه رویدادها و اخبار صنعت ورزش را پوشش می دهد.
رئیسی كیا، خاطرنشان كرد: مدیریت ورزشی برای فدراسیون ها و كمیته ملی المپیك به معنی سازماندهی امر ورزش حرفه ای و قهرمانی برای شكل دادن لیگ ها و شركت در رویدادهای بین المللی و قهرمانی است.
برنامه دانشكده مدیریت ورزشی، چهارشنبه ها، ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشكده مدیریت ورزشی