از ساعت به مدت

رادیو ورزش

دانشكده مديريت ورزشي

نگاهی دقیق به مفهوم مدیریت ورزشی

در برنامه "دانشكده مدیریت ورزشی" چهارشنبه 1 خرداد، دكتر افشار، عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، در خصوص مقوله مدیریت ورزشی توضیحاتی را ارائه كرد.

1398/03/05
12:49

به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر افشار، عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، در ارتباط با مفهوم مدیریت ورزشی گفت: كاربرد اصول، نظریه ها و تئوریهای مدیریت در حوزه ورزش را مدیریت ورزش می نامند. كسی كه در حوزه ورزش می خواهد مدیریت كند، قرار نیست كه چیزهای متفاوتی را نسبت به مفهوم عام مدیریت یاد بگیرد. او باید مدیریت را بلد باشد، تئوریه ها و نظریه هایش را بداند؛ روش های برنامه ریزی و توسعه را بلد باشد و همزمان با حوزه ورزش آشنا باشد، در این صورت یك فرد می تواند مدیر ورزشی باشد. متأسفانه با نگاهی به پیرامونمان می بینیم كه این قضیه در روندهای مدیریتی جاری كشورمان خیلی رعایت نمی شود.
وی، در پاسخ به این سوال كه اینكه یك نفر مدیریت بلد باشد و تجربیات لازم را داشته باشد؛ آیا شرط لازم و كافی برای موفقیتش در ورزش است یا خیر، اظهار داشت: قطعاً شرط لازم است؛ اما كافی نیست. اكنون دیدگاهی در كشور وجود دارد كه یك مدیر فقط كافی است مدیر باشد و در حوزه های تخصصی از متخصصان مربوط به آن حوزه استفاده كند. فرض بگیرید در یك حوزه ای مثل ورزش قرار است متخصصان به مدیری مشورت بدهند؛ مدیركل اگر سابقه ورزشی نداشته باشد، بر چه مبنایی قرار است مشاوره ها را پالایش كند و از بین آنها بهترین ها را انتخاب كند. بنابراین همواره یك جای كار ایراد خواهد داشت.
دكتر افشار، تصریح كرد: كسی كه قرار است مدیر ورزشی شود، باید در هر دو جنبه مدیریتی و آكادمیكی و نیز حوزه اجرایی و عملیاتی ورزش آشنا باشد و اگر نباشد، قطعاً یك سطح پایین تر از افرادی خواهد بود كه در این حوزه هر دو جنبه را كاملاً پوشش می دهند.
این كارشناس، تاریخچه ای از انواع مدیران ورزشی كشور از قبل انقلاب تا به اكنون را ارائه كرد و گفت: در قبل از انقلاب اكثر مدیران ورزشی ما نظامی بودند. بعد از انقلاب افرادی از حوزه های پزشكی و مهندسی در بخش ورزش مدیر شدند كه بعضاً سوابق ورزشی هم داشتند. تنها یك دوره از سطح كلان به خاطر دارم كه ما مدیر حوزه ورزش داشتیم كه دكتر گودرزی، وزیر اسبق ورزش بود.
برنامه دانشكده مدیریت ورزشی، با اجرای سبحان اكرامی، كاری از گروه ورزش و جامعه، روزهای چهارشنبه ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشكده مدیریت ورزشی