صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یك شنبه از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

در برنامه "ورزش در آینه قانون" یکشنبه 3 تیر، دکتر هویک بهبو، کارشناس حقوقی، در خصوص نحوه اعاده دادرسی در دیوان عدالت به ارائه توضیحات پرداخت.

به گزارش رادیو ورزش؛ دکتر هویک بهبو، کارشناس حقوقی، در پاسخ به این سوال که اگر دیوان عدالت به شکایت رسیدگی نکند، به کجا باید پناه برد، عنوان کرد: دیوان عدالت اساساً مرجعی است که به تظلمات مردم از دستگاه اجرایی کشور رسیدگی می کند. اگر توسط دستگاه های اجرایی کشور تصمیمی گرفته شود یا از سوی هیأت وزیران یا هیأت دولت مصوبه ای به تصویب برسد که مغایر با سایر قوانین باشد، افرادی که از این تصمیمات متضرر می شوند، می توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و ابطال آن تصمیم یا مصوبه را از این مرجع بخواهند. این مرجع مانند تمام مراجع قضایی یا شبه قضایی رسیدگی 2 مرحله ای دارد؛ یعنی هم دادگاه های بدوی و هم دادگاه های تجدید نظر دارد که به تظلمات مردم رسیدگی می کنند.
وی به مصداق هایی در حوزه ورزش اشاره کرد و گفت: وزارت ورزش اگر مصوبه ای را تصویب کند که مغایر با سایر قوانین مقررات جاری کشور است یا اگر وزارت ورزش با پرسنل اداری خود مشکل داشته باشد و نیز اگر در قراردادها یا تصمیماتی که این نهاد اجرایی و زیرمجموعه آن می گیرند، حقوق افراد تضییع شود، این افراد می توانند برای تظلم خواهی به دیوان عدالت مراجعه کنند و ابطال آن مصوبه یا تصمیم را از دیوان عدالت بخواهند.
کارشناس برنامه، تأکید کرد: دادخواستی که به دیوان عدالت ارائه می شود، باید در چارچوب قانون باشد. اینگونه طرح دعواها فرمت خاصی دارد و با دیگر دعواها متفاوت است.
دکتر بهبو ادامه داد: اگر بعد از ارائه دادخواست به دیوان عدالت احقاق حق نشد، می توان در مرحله تجدید نظر به آن رأی اعتراض کنند. تصمیمی که مرجع تجدید نظر می گیرد، تصمیم قطعی است؛ اما درصورتیکه تخلف خاصی اتفاق بیافتد که نشان می دهد شیطنیتی شده و یا توجهی به حق این فرد نشده است، دستگاه های نظارتی تحت دادسرای انتظامی قضات داریم که به تخلفات احتمالی قضات رسیدگی می کند و اگر احراز شود که تصمیم گرفته شده به ناحق بوده یا اهمال حقی شده است، می توان تصمیم دادسرای دادگاه انتظامی را به عنوان اعاده دادرسی مجدداً به همان مرجع ارائه داد و پرونده را دوباره به جریان انداخت.
برنامه "ورزش در آینه قانون" با اجرای زهرا محمودوند، کاری از گروه علوم ورزشی است که یکشنبه ها ساعت 13:35 به مدت 25 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

مرتبط با این خبر

  • سطح پایین دانش حقوق ورزشی و نبود شفاف سازی در قراردادها

  • جای خالی حرفه ای گری در فوتسال کشور

  • بررسی ایرادات اساسنامه سازمان لیگ فوتسال

  • ایرادات وارد به اساسنامه فوتسال کشور

  • ضرورت افزایش آگاهی مربیان در حوزه حقوق ورزشی

  • مناسب ترین روش برای به حداقل رساندن تخلف تماشاچیان

  • تخلف تماشاگران و برخورد قانونی با آن

  • 2 گام مهم برای ارتقاء فرهنگ هواداری در ورزشگاه ها

  • لزوم اصلاح در مقررات حقوقی فوتبال

  • تخلف تماشانماهای دیدار نفت و پیکان