گزارش ورزشی مسابقات از ساعت 00:00 به مدت 120دقیقه

رادیو ورزش

1 گزارش ورزشي

جدول رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با حضور مسوولان سازمان لیگ، فدراسیون فوتبال و 16 باشگاه حاضر در لیگ بیستم برگزار شد

برنامه هفته اول و دوم بیستمین دوره از رقابت‌های لیگ برتر ایران جدول لیگ برتر (99-00)

1399/07/21
16:33

جدوب رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با حضور مسوولان سازمان لیگ، فدراسیون فوتبال و 16 باشگاه حاضر در لیگ بیستم برگزار شد که برنامه هفته نخست مسابقات به شرح زیر است:

استقلال باید در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم تازه لیگ برتری شده مس رفسنجان برود و پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شهر قدس رودر روی سایپا قرار خواهد گرفت.

برنامه بیستمین دوره رقابت های لیگ برتر به شرح زیر است:

هفته اول:
* گل گهرسیرجان - سپاهان
* تراکتور - نفت مسجدسلیمان
* ذوب آهن - فولاد خوزستان
* سایپا - پرسپولیس
* شهرخودرو - ماشین سازی تبریز
* استقلال - مس رفسنجان
* صنعت نفت آبادان - پیکان
* آلومینیوم اراک - نساجی مازندران

هفته دوم:
* سپاهان - آلومینیوم
* نساجی - تراکتور
* فولاد - استقلال
* نفت مسجدسلیمان - سایپا
* مس رفسنجان - گل گهر
* پیکان - شهر خودرو
* ماشین سازی تبریز - ذوب آهن
* پرسپولیس - نفت آبادان

هفته سوم:
* تراکتور - سپاهان
* گل گهر - فولاد
* سایپا - نساجی
* شهرخودرو - صنعت نفت آبادان
* استقلال - ماشین سازی
* نفت مسجد سلیمان - پرسپولیس
* ذوب آهن - پیکان
* آلومینیوم اراک - مس رفسنجان

هفته چهارم:
* سپاهان - سایپا
* مس رفسنجان - تراکتور
* فولادخوزستان - آلومینیوم
* ماشین‌سازی تبریز - گل گهرسیرجان
* پرسپولیس - شهر خودرو
* پیکان - استقلال
* نساجی - نفت مسجد سلیمان
* صنعت نفت آبادان - ذوب آهن

هفته پنجم:
* نفت مسجدسلیمان - سپاهان
* تراکتور تبریز - فولاد خوزستان
* سایپا - مس رفسنجان
* گل‌گهر سیرجان - پیکان
* ذوب‌آهن - شهر خودرو
* آلومینیوم اراک - ماشین‌سازی تبریز
* استقلال - صنعت نفت آبادان
* نساجی مازندران - پرسپولیس

هفته ششم:
* سپاهان- نساجی مازندران
* ماشین‌سازی تبریز - تراکتور تبریز
* فولاد خوزستان - سایپا
* صنعت نفت آبادان - گل‌گهر سیرجان
* شهر خودرو - استقلال
* پرسپولیس - ذوب‌آهن
* پیکان - آلومینیوم اراک
* مس رفسنجان- نفت مسجدسلیمان

هفته هفتم:
* پرسپولیس - سپاهان
* تراکتور تبریز - پیکان
* نفت مسجدسلیمان - فولاد خوزستان
* سایپا - ماشین‌سازی تبریز
* گل‌گهر سیرجان - شهر خودرو
* ذوب‌آهن - استقلال
* آلومینیوم اراک - صنعت نفت آبادان
* نساجی مازندران - مس رفسنجان

هفته هشتم:
* مس رفسنجان- سپاهان
* صنعت نفت آبادان - تراکتور تبریز
* فولاد خوزستان - نساجی مازندران
* پیکان - سایپا
* ذوب‌آهن - گل‌گهر سیرجان
* شهر خودرو - آلومینیوم اراک
* ماشین‌سازی تبریز - نفت مسجدسلیمان
* استقلال - پرسپولیس

هفته نهم:
* سپاهان - فولاد خوزستان
* تراکتور تبریز - شهر خودرو
* سایپا - صنعت نفت آبادان
* گل‌گهر سیرجان - استقلال
* نساجی مازندران - ماشین‌سازی تبریز
* پرسپولیس - مس رفسنجان
* نفت مسجدسلیمان - پیکان
* آلومینیوم اراک - ذوب‌آهن

هفته دهم:
* ماشین‌سازی تبریز - سپاهان
* ذوب‌آهن - تراکتور تبریز
* فولاد خوزستان - مس رفسنجان
* شهر خودرو - سایپا
* گل‌گهر سیرجان - پرسپولیس
* استقلال - آلومینیوم اراک
* پیکان - نساجی مازندران
* صنعت نفت آبادان - نفت مسجدسلیمان

هفته یازدهم:
* پرسپولیس - فولاد خوزستان
* آلومینیوم اراک - گل‌گهر سیرجان
* نفت مسجدسلیمان - شهر خودرو
* مس رفسنجان - ماشین‌سازی تبریز
* تراکتور تبریز - استقلال
* سپاهان - پیکان
* سایپا - ذوب‌آهن
* نساجی مازندران - صنعت نفت آبادان

هفته دوازدهم:
* صنعت نفت آبادان - سپاهان
* گل‌گهر سیرجان - تراکتور تبریز
* ماشین‌سازی تبریز - فولاد خوزستان
* استقلال - سایپا
* آلومینیوم اراک - پرسپولیس
* شهر خودرو - نساجی مازندران
* ذوب‌آهن - نفت مسجدسلیمان
* پیکان - مس رفسنجان

هفته سیزدهم:
* سایپا - گل‌گهر سیرجان
* سپاهان- شهر خودرو
* پرسپولیس - ماشین‌سازی تبریز
* نفت مسجدسلیمان - استقلال
* فولاد خوزستان - پیکان
* تراکتور تبریز - آلومینیوم اراک
* نساجی مازندران - ذوب‌آهن
* مس رفسنجان - صنعت نفت آبادان

هفته چهاردهم:
* ذوب‌آهن- سپاهان
* صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان
* آلومینیوم اراک - سایپا
* پیکان - ماشین‌سازی تبریز
* تراکتور تبریز - پرسپولیس
* استقلال - نساجی مازندران
* گل‌گهر سیرجان - نفت مسجدسلیمان
* شهر خودرو - مس رفسنجان

هفته پانزدهم:
* سایپا - تراکتور تبریز
* نساجی مازندران - گل‌گهر سیرجان
* فولاد خوزستان - شهر خودرو
* سپاهان- استقلال
* پرسپولیس - پیکان
* نفت مسجدسلیمان - آلومینیوم اراک
* مس رفسنجان - ذوب‌آهن
* ماشین‌سازی تبریز - صنعت نفت آبادان

دسترسی سریع
1 گزارش ورزشی