گزارش ورزشی گزارش ورزشی از ساعت ........ به مدت 120دقیقه

رادیو ورزش

1 گزارش ورزشي

پخش مستقیم فوتبال جام ملت‌های اروپا 2020

آلمان - ایرلند شمالی

1398/08/28
08:54

فوتبال جام ملت‌های اروپا 2020
آلمان - ایرلند شمالی
سه شنبه 28 آبان98
ساعت23.15
پخش مستقیم شبکه رادیویی ورزش

دسترسی سریع
1 گزارش ورزشی