گزارش ورزشی مسابقات از ساعت 00:00 به مدت 120دقیقه

رادیو ورزش

1 گزارش ورزشي

پخش مستقیم فوتبال اروپا مقدماتی یورو 2020

آلمان - بلاروس
شنبه 25آبان98
ساعت23.00

1398/08/25
13:18

پخش مستقیم فوتبال اروپا مقدماتی یورو 2020
آلمان - بلاروس
شنبه 25آبان98
ساعت23.00
گزارشگر: عطاران

دسترسی سریع
1 گزارش ورزشی